Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 27.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 27.10.2021 pdf. (261.67 kB)

Zápisnica

Vyvesené: 16. 11. 2021

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť