Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 31.03.2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 31.03.2022 pdf. (288.76 kB)

Zápisnica

Vyvesené: 27. 4. 2022

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť