Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 4.4.2018

Vyvesené: 10. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť