Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 20.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 20.11.2019 pdf.

ZÁPISNICA

Vyvesené: 29. 11. 2019

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť