Navigácia

Obsah

 Poslanci mestského zastupiteľstva v Stupave

VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Družstevná, Ferdiša Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Námestie Slovenského povstania, Malacká, Pažitná, Poľná, Ulica Slovenského národného povstania.
Ing. Peter Balog MVDr. Róbert Kazarka

Ing. Peter Balog

MVDr. Róbert Kazarka

                  nezávislý poslanec                        SDKÚ - DS
e-mail: peter.balog@stupava.sk
e-mail: robert.kazarka@stupava.sk

telefón:

telefón:

VOLEBNÝ OBVOD č. 2

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Dubová, Duklianska, Jána Ondruša, Jedľová, Lesná, Liesková, Ľudmily Kraskovskej, Mateja Bela, Na Kopcoch, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Platanová, Pod vŕškom, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu.
Ing. Denisa Klačmanová Milan Peschl

Ing. Denisa Klačmanová

Milan Peschl

SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,Demokratická únia Slovenska nezávislý poslanec
e-mail: denisa.klacmanova@stupava.sk
e-mail: milan.peschl@stupava.sk
telefón: telefón:

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 3

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č. d. 1 až 57 a 2 až 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Námestie M. R. Štefánika, Nám. Sv. Trojice, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabáreň.
JUDr. Štefan Haulík Anton Hrica

JUDr. Štefan Haulík

Anton Hrica

SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: stefan.haulik@stupava.sk
e-mail: anton.hrica@stupava.sk
telefón: telefón:

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Bezručova, Budovateľská, Janka Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Záhradná, Zemanská.
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH.  Ing. Martin Smeja, PhD.

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH.

Ing. Martin Smeja, PhD.

nezávislá poslankyňa SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: stefania.moricova@stupava.sk
e-mail: martin.smeja@stupava.sk
telefón: telefón:

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkrova.
František Lachkovič Ing. Ľubomír Bugala

František Lachkovič

Ing. Ľubomír Bugala

nezávislý poslanec SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: frantisek.lachkovic@stupava.sk
e-mail: lubomir.bugala@stupava.sk
telefón: telefón:

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 6

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Kosatcová, Krátka, Ľanová, Martina Benku, Malý háj, Marianská, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková.
Mgr. Peter Novisedlák Ing. Marek Lacka

e-mail: Mgr. Peter Novisedlák

e-mail: Ing. Marek Lacka

SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
peter.novisedlak@stupava.sk
marek.lacka@stupava.sk
telefón: telefón:

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Hlavná č. d. 59 až 99, Hlavná č. d. 48 až 96, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná.
Ing. Michal Polakovič Ing. Rudolf Kalivoda

Ing. Michal Polakovič

Ing. Rudolf Kalivoda

nezávislý poslanec SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: michal.polakovic@stupava.sk
e-mail: rudolf.kalivoda@stupava.sk
telefón: telefón:

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 8

Zoznam ulíc vo volebnom obvode: Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matúškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská.
Mgr. Svetozár Prokeš Mgr. Anton Gorbár

Mgr. Svetozár Prokeš

Mgr. Anton Gorbár

nezávislý poslanec nezávislý poslanec
e-mail: svetozar.prokes@stupava.sk
e-mail: anton.gorbar@stupava.sk
telefón: 0910 858 101 telefón: