Stupava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0910
Tel:  02 / 6593 4773
IČO: 00305081, DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001

BIC:  KOMASK2X   

URI pre elektronickú komunikáciu: ico://sk/00305081

                      Úradné hodiny 

Podateľňa

Pondelok:         07:00 – 12:00   13:00 – 16:30

Utorok:             07:00 – 12:00   13:00 – 15:00

Streda:              08:00 – 12:00   13:00 – 17:30

Štvrtok:            07:00 – 12:00   13:00 – 14:30

Piatok:              07:00 – 12:00

Mestský úrad (okrem stavebného úradu)

Pondelok:         07:00 – 12:00   13:00 – 16:30

Utorok:             nestránkový deň

Streda:              08:00 – 12:00   13:00 – 17:30

Štvrtok:            nestránkový deň

Piatok:              07:00 – 12:00

Stavebný úrad

Pondelok:         08:00 – 12:00

Utorok:             nestránkový deň

Streda:              13:00 – 17:00

Štvrtok:            nestránkový deň

Piatok:              nestránkový deň

Mesto Stupava poskytuje všetky služby návštevníkom v bežných úradných hodinách.

Podateľňa, spojovateľka, informácie: 02 / 6020 0910 

KONTAKTY MESTSKÝ ÚRAD STUPAVA
 
primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA 02 / 6020 0912 primator@stupava.sk
viceprimátor mesta MVDr. Robert Kazarka 02 / 6020 0936

robert.kazarka@stupava.sk

viceprimator@stupava.sk

prednosta úradu Ing. Mgr. Zuzana Baligová

02 / 6020 0912

0907 034 679

prednosta@stupava.sk

zuzana.baligova@stupava.sk

sekretariát Iveta Tureková 02 / 6020 0912

iveta.turekova@stupava.sk

sekretariat@stupava.sk

referát vzťahov s verejnosťou Mgr. Erika Piesecká

02/60200952

0908 913 229

erika.piesecka@stupava.sk
Oddelenie projektov PhDr. Milan Chromík

 

02/60200940

 

milan.chromik@stupava.sk

referát zverejňovania,
IT a autodopravy
Róbert Bubnič

02 / 6020 0933

0917 760 244

robert.bubnic@stupava.sk
Archív  NEOBSADENÉ

02/60200972

02/60200943

 
HLAVNÝ KONTROLÓR

hlavný kontrolór mesta  

JUDr. Margita Hricová

02 / 6020 0938

0905 391 687

margita.hricova@stupava.sk

hlavny.kontrolor@stupava.sk

ODDELENIE VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY

 

vedúci oddelenia Ing. Ľubica Konswaldová

02 / 6020 0934

0905 496 084

lubica.konswaldova@stupava.sk

matrika

Miroslava Vrábelová 02 / 6020 0916 miroslava.vrabelova@stupava.sk
referát evidencie obyvateľov Monika Vrábelová 02 / 6020 0917 monika.vrabelova@stupava.sk
podateľňa Emília Masárová 02 / 6020 0910 emilia.masarova@stupava.sk
Školský úrad Mgr. Beáta Veltschmidová 02/  6020 0937 beata.veltschmidova@stupava.sk
referát sociálnych vecí  Mgr. Soňa Tomeková

02 / 6020 0914

0905 701 345

sona.tomekova@stupava.sk
koordinátor opatrovateľskej služby Bc. Ivana Nechybová

0905 405 232

02/60200954

ivana.nechybova@stupava.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

 

vedúca oddelenia

Ing. Katarína Tomkovičová

02 / 6020 0922
02 / 6593 4243

0918 475 011

katarina.tomkovicova@stupava.sk

referát pohľadávok  Bc. Gabriela Lizalová

02/65 934 508

02/6020 0941

gabriela.lizalova@stupava.sk

referát účtovníctva, rozpočtu Daniela Drahošová

02 / 6020 0921

0908 734 055

daniela.drahosova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Monika Ivánková

02 / 6020 0919

0918 183 740

monika.ivankova@stupava.sk
referát účtovníctva Jana Jankovičová 02 / 6020 0920 jana.jankovicova@stupava.sk
referát daní Mgr. Dominika Mištinová 02 / 6020 0918 dominika.mistinova@stupava.sk
Mgr. Michaela Valentová 02 / 6020 0918 michaela.valentova@stupava.sk
pokladňa Soňa Vaicenbacher 02 / 6020 0932 sona.vaicenbacher@stupava.sk
referát poplatkov
za odpady
Denisa Belošičová 02 / 6020 0911 denisa.belosicova@stupava.sk
Bc. Zuzana Jánošíková 02 / 6020 0915 zuzana.janosikova@stupava.sk

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

vedúci oddelenia Róbert Bujna

02 / 6020 0923

0917 882 680

robert.bujna@stupava.sk

referát  územného rozvoja Vladimír Valachovič

02 / 6020 0935

vladimir.valachovic@stupava.sk
referát správy miestnych a účelových ciest Milan Hollý

02 / 6020 0942

0917 341 187

milan.holly@stupava.sk
referát dopravy - cestný správny orgán Ing.  Ľudmila Uhliariková

02 / 6020 0945

0918 774 960

ludmila.uhliarikova@stupava.sk 
referát životného prostredia Ing. Malvína Tóthová 02 / 6020 0931 malvina.tothova@stupava.sk

referát odpadového hospodárstva

Mgr. Jana Slováková

02 / 6020 0925

 

jana.slovakova@stupava.sk

referát údržby majetku mesta Ján Ventruba

02 / 6020 0972

0905 219 944

jan.ventruba@stupava.sk
referát údržby majetku mesta Neobsadené    

ODDELENIE MAJETKOVO-PRÁVNE A LEGISLATÍVNE

 

vedúci oddelenia JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M., MPA, MBA

02 / 6020 0939

0917 646 055

lubica.hofmannova@stupava.sk
referát legislatívnoprávny a verejného obstarávania JUDr. Jana Sivuľková 02 / 6020 0951 jana.sivulkova@stupava.sk
referát správy majetku, evidencia domov Ing. Martin Orbán 02 / 6020 0947 martin.orban@stupava.sk
referát správy majetku mesta, evidencia domov Renata Mištinová 02 / 6020 0926 renata.mistinova@stupava.sk
referát legislatívnoprávny a verejného obstarávania Mgr. Adriána Suchovská 02/60200949 adriana.suchovska@stupava.sk

STAVEBNÝ ÚRAD

 

stavebný úrad Adriana Rompfová 02 / 6020 0950 adriana.rompfova@stupava.sk
Neobsadené 02 / 6020 0930  
Ing. Estera Herrmannová 02 / 6020 0929 estera.herrmannova@stupava.sk
Ing. Martina Kalaberová 02 / 6020 0928 martina.kalaberova@stupava.sk
Ing. Karin Farkašová 02 / 6020 0927 karin.farkasova@stupava.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

 

zodpovedná osoba Ing. Miroslav Ilavský    zodpovednaosoba@stupava.sk
ORGANIZÁCIE MESTA STUPAVA

     MESTSKÁ POLÍCIA

   Hlavná 9, 900 31  Stupava

náčelník Milan Válek

0905 621 454

02 / 6020 0959

nacelnik@stupava.sk
stála služba   159
02 / 6593 4100
 

    VEREJNOPROSPEŠNÉ  SLUŽBY 

    Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

 riaditeľ

Mgr. Marián Závodný

02 / 6593 4112

riaditel@vps-stupava.sk

 autodoprava

Michal Ďurica

02 / 6593 4515

0905 854 151

doprava@vps-stupava.sk

vps@vps-stupava.sk

 údržba mesta

Ing. Martin Smeja, PhD.

0948 852 591

02 / 6593 4112

vps@vps-stupava.sk

udrzba@vps-stupava.sk

VODÁRNE  A  KANALIZÁCIE

Devínska cesta 30, 900 31 Stupava

riaditeľ Ing. Michal Polakovič 0905 480 010 info@vak-stupava.sk
administratíva ekonomika 0911 277 909 ekonomika@vak-stupava.sk

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM   

Agátová 9, 900 31  Stupava

riaditeľ  Mgr. Mária Šimončičová 0905 536 205   maria.simoncicova@mkic.sk
kultúrny referát

Petra Petrášová

02/65 934 321

0907 957 949

petra.petrasova@mkic.sk
ekonóm Milada Kamrlová 0948 154 529 milada.kamrlova@mkic.sk
správca/technik Ján Dražina 0918 576 089 jan.drazina@mkic.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA  

Hlavná ulica č. 90/A, 900 31 Stupava

vedúci knižnice Mgr. František Brunner 0911 107 116 frantisek.brunner@mkic.sk
knihovníčka Beáta Tomkovičová 02 / 6593 4818 beata.tomkovicova@mkic.sk
knihovníčka Mgr. Michaela Víchová 02 / 6593 4818 michaela.vichova@mkic.sk

  EKOCENTRUM

  Hlavná 9, 900 31 Stupava

koordinátorka Ekocentra v Stupave Silvia Nagyová 0917 760 559 ekocentrum@stupava.sk