Stupava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

 

Hasiči: 150   I   Záchranná služba: 112   I   Polícia: 158

 

Referát evidencie obyvateľov – mestský úrad Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0917, e-mail: monika.vrabelova@stupava.sk

 

Mestská polícia STUPAVA

Stála služba: 159
Hliadka mobil: 0905 621 454, e-mail: msp@stupava.sk

 

Dobrovoľný hasičský zbor Stupava

Hlavná 9, Stupava 900 31
e-mail: hasici@hasicistupava.sk, www.hasicistupava.sk

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky

Zámocká 5, 901 01 Malacky
Tel.: 0961 513 705, www.minv.sk

 

Živnostenský úrad – odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu Malacky

Záhoracká 2942/66 Malacky
Tel.: 034 / 7971 236, e-mail: ozpo@ma.vs.sk, www.minv.sk

 

Katastrálny úrad v Bratislave – správa katastra Malacky

Záhorácka 2942/116, 901 26 Malacky
Tel.: 034 / 2817 001, e-mail: skma@skgeodesy.sk, www.katasternehnutelnosti.sk

 

Daňový úrad malacky

Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky
Tel.: 034 / 7979 111 – 114, e-mail: duba-ma.kontakt@financnasprava.sk, www.financnasprava.sk

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny malacky

Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Tel.: 034 / 2444 101, 034 / 2444 999, e-mail: ma@upsvr.gov.sk, www.upsvar.sk/MA

 

Sociálna poisťovňa Malacky

Bernolákova 1/A (Inkubátor) 1. poschodie, 901 01 Malacky
Tel.: 0906 178 017, 02 / 3247 8017, www.socpoist.sk

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 1
Tel.: 0850 003 003, www.vszp.sk

 

Union zdravotná poisťovňa

Zámocká 9, 901 01 Malacky
Tel.: 0850 003 333, e-mail: union@union.sk, www.union.sk

 

Dôvera zdravotná poisťovňa

Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky
Tel.: 0850 850 850, e-mail: info@dovera.sk

 

 Poruchová služba:

  SPP (plyn) – 0850 111 727
  ZSE (elektrina) – 0800 111 567
  BVS (voda) – 0800 121 333

 

 Poriadková a záchranná služba:

  Hasiči – 150
  Polícia – 158
  Záchranná služba – 112
  Polícia Stupava – 02 / 6593 6030
  Mestská polícia Stupava – 159, 02 / 6593 4100

 

Lekárska pohotovostná služba:

Pohotovosť pre deti a dorast Bratislava

– Limbová 1, 831 01 Bratislava, tel.: 02 / 593 711 11

Pohotovosť pre dospelých Bratislava
– Petržalka Zdravotné stredisko, Strečnianska 13, Bratislava, tel.: 02 / 638 331 30

Pohotovosť pre dospelých Bratislava
– Ružinov Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, Bratislava  821 01, tel.: 02 / 482 792 57

Stomatologická pohotovosť Ružinov
– Drieňová 38, Bratislava – Ružinov, tel.: 02 / 434 234 33

Pohotovosť pre dospelých Malacky
– Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky, tel.: 034 / 282 92 39

 

VPS Stupava, VAK Stupava:

  Zimná údržba miestnych a zmluvných komunikácií, tel.: 0911 277 909

Poruchy verejného osvetlenia, tel.: 0905 854 151

Správa a údržba miestnych komunikácií 
(výtlky), tel.: 0918 604 972

Správa a údržba cintorínov – pohrebná služba, tel.: 0902 930 941
  Vývoz komunálneho odpadu, 
tel.: 0905 540 561
  Čistička odpadových vôd Stupava
, tel.: 02/65 93 54 48, 0905 484 397

 

Opatrovateľská služba:

  Koordinátor, tel.:  02 / 6020 0914

 

Mestská knižnica Ruda Morica

Hlavná ulica č. 90/A, 900 31 Stupava, tel.: 02 / 6593 4818,
e-mail: kniznica@stupava.sk

Pondelok: pre verejnosť zatvorené
Utorok: 10.00 – 18.00 hod.
Streda: 11.00 – 19.00 hod.
Štvrtok: 10.00 – 18.00 hod.
Piatok: 10.00 – 18.00 hod.
Sobota: 9.00 – 12.00 hod.
Nedeľa: pre verejnosť zatvorené