Stupava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Povinne zverejňované informácie

Povinne zverejňované informácie

Vyvesené: 21. 10. 2021 Dátum zvesenia: 6. 11. 2021
Vyvesené: 20. 10. 2021 Dátum zvesenia: 5. 11. 2021
Vyvesené: 11. 10. 2021 Dátum zvesenia: 25. 11. 2021
Vyvesené: 13. 9. 2021 Dátum zvesenia: 31. 10. 2021