Navigácia

Obsah

Spádové územie Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici č. 674 v Stupave

Zoznam ulíc, námestí a lokalít: Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Šípková, Štúrova, Záhumenská 

Spádové územie Materskej školy na ulici Janka Kráľa č. 1 v Stupave

Zoznam ulíc, námestí a lokalít: Agátová, Bezručova, Brezová, Budovateľská, Cementárenská, Cintorínska, Debnáreň, Dlhá 1 - 9, 63, 65, 2 - 6C, Dubová, Duklianska, Gaštanová, Hlavná, Hrabová, Janka Kráľa, Jaseňová, Javorová, Jelenia, Kalvárska, Kukučínova, Kúpeľná, Lesná, Liesková, Líščia, Lipová 17 - 31 (nepárne čísla) a 42 - 62 (párne čísla), Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Marianska 1 - 32, Medzipotočná, Mlynská, Na Kopcoch, Nám. sv. Trojice, Nová, Okružná, Osiková, Pajštúnska, Park, Piesková, Platanová, Pri Borníku, Ruda Mórica, Slovenská, Troyerovo námestie, U Kozánka, Václava Honzu, Vajanského, Zemanská, Stavby v k. ú. Stupava v lokalitách: Nová hora, Pod líščími jamami, Riedky vŕšok, Sady 

Spádové územie Materskej školy na Marcheggskej ulici č. 58 v Stupave

Zoznam ulíc, námestí a lokalít: Bitúnková, Borovicová, Družstevná, Džbankárska, Ferdiša Kostku, Jedľová, Kalinčiakova, Krížna, Keltská, Lipová 1 - 15 (nepárne) a 4 - 38 (párne čísla) Malacká, Marcheggská, Nad potokom, Námestie Maxa Reinhardta, Nám. M. R. Štefánika, Námestie Slovenského povstania, Obuvnícka, Pastierska, Pažitná, Pod Kopcami, Pod vŕškom, Poľná, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, SNP, Prof. Ondroucha, Rímska, Továrenská, Záhradná, Žabárňa, 

Spádové územie Materskej školy na Ružovej ulici č. 7 v Stupave

Zoznam ulíc, námestí a lokalít: Bernolákova, Bočná, Dlhá 8 - 60 (párne čísla) a 11 - 61 (nepárne čísla), Fándlyho, Krajná, Jána Ondruša, Jilemnického, Malý Háj, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Rovná, Ružová, Sama Chalupku, Sama Tomášika, Sládkovičova, Spojná, Stredná, Veterná, Vincenta Šikulu, Wolkerova, Zadná, Zdravotnícka, Železničná. Stavby v k. ú. Stupava v lokalitách: Háje, Panské, Rakytná a Spálená Stavby v k. ú. Mást v lokalitách: Kŕče, Na Kliešti, Panské, Spálená, Škrlite, Vrchná cesta Stavby v k. ú. Stará Graba Stavby v k. ú. Hrubé lúky Príloha č. 5

Spádové územie Materskej školy na Zvončekovej ulici č. 30 v Stupave

Zoznam ulíc, námestí a lokalít: Bazová, Čakanková, Hroznová, Karpatská, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Kvetná, Lúčna, Ľanová, M. Benku, Marianska 33 - 86, Muštová, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Na vyhliadke, Nevädzová, Orechová, Pod Kremenicou, Pri Greftoch, Pri kríži, Púpavová, Révová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Viničná, Vinohradská, Zvončeková. Stavby v k. ú. Stupava v lokalitách: Grefty, Kremenica, Lingráby, Dolná hora, Lintavy, Mástske grefty, Vrchná hora Stavby v k. ú. Mástske grefty Stavby v k. ú. Bystrická hora