Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenia o zmene strategického dokumentu - Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 09

Oznámenia o zmene strategického dokumentu - Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 09 pdf. (209.63 kB)

oz

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť