Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Ing. Michal Dobrodenka, Doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Ing. Michal Dobrodenka, Doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD. pdf. (209.32 kB)

Príloha pdf. (160.34 kB)

č.j.: SU-28315/1528/2022-GEO

Oznámenie

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť