Stupava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

NADSTAVBA  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  Kpt. NÁLEPKU  POKRAČUJE 1

Stavebné práce v Základnej škole v Stupave napredujú. Ich ukončenie a kolaudácia je naplánovaná na začiatok budúceho roka.

Nadstavba Základnej školy kpt. J. Nálepku pokračuje

Dôsledkom neskoršieho dodania stavebného materiálu od subdodávateľov a dodržania technologického postupu stavba mešká cca dva týždne. V súčasnosti je stav na trhu so stavebnými komponentami komplikovaný, prameniaci z problémov, ktoré spôsobila pandémia. Snahou mesta je však tento rozsiahly projekt dokončiť podľa zmluvných podmienok s dodávateľom a vďaka tomu rozšíriť kapacitu školy o ďalších 10 tried a 10 učební.

Na začiatku školského roka sa otvoria brány našej základnej školy pre všetkých žiakov 1. a 2. stupňa. Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou. Žiakom bude štandardne poskytovaná strava v školskej jedálni. Bezpečnosť všetkých detí a zamestnancov školy nebude ohrozená, pre ich plynulý pohyb v areáli budú vytvorené bezpečné koridory. Od septembra bude stavebná spoločnosť pokračovať prevažne interiérovými úpravami, hlavné práce v exteriéri by mali byť ukončené do konca augusta.  

Zákonní zástupcovia detí budú o príprave a zahájení školského roka včas informovaní vedením školy na webovej stránke a prostredníctvom informačného systému Edupage. 

Škola - rekonštrukcia  skola - vizualizacia

Dátum vloženia: 18. 8. 2021 10:34
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 8. 2021 11:20
Autor: Róbert Bubnič