Navigácia

Obsah

Aktuality

28.05.2020

územný plán Stupava

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA STUPAVA č.8 A č.9

Územnoplánovacia dokumentácia Zmeny územného plánu mesta Stupava č.8 a č.9 je k nahliadnutiu na mestskom úrade v Stupave v čase stránkových hodín na referáte územného rozvoja.

Detail

28.05.2020

Lekár

ČERPANIE DOVOLENKY

MUDr. Esrdelyiová oznamuje občanom, že dňa 29.5.2020, 1.6.-5.6.2020 neordinuje - čerpanie dovolenky. Zastupuje Dr. Jánoš a Dr. Magala, len akútne prípady.

Detail

28.05.2020

Autobus

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

Spoločnosť Slovak Lines a.s. upravuje cestovný poriadok od 31.05.2020 na linke 102401.

Detail

27.05.2020

Rozhodnutie

OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Primátor mesta Stupava ako štatutárny orgán zriaďovateľa 1. Materskej školy na Marcheggskej ulici v Stupave, 2. Materskej školy na Ružovej ulici v Stupave, 3. Materskej školy na ul. Janka kráľa v Stupave, 4. Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v Stupave Vydal rozhodnutie o otvorení.

Detail

26.05.2020

Základná škola

OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Primátor mesta rozhodol o obnovení školského vyučovania v základnej škole / 1 - 5. ročník/ od 1.júna 2020.

Detail

25.05.2020

Oznámenie

GEODETICKÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ STUPAVY

Počas mesiacov máj až júl 2020 budú v katastrálnom území mesta Stupava vykonávať pracovníci Geodetického a kartografického ústavu Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch podľa zákona NR SR č. 215/1995 z.z.

Detail

25.05.2020

trhovisko

ZMENA PREVÁDZKOVÉHO ČASU NA TRHOVISKU

Na základe rozhodnutia krízového štábu sa upravuje prevádzkový čas na trhovisku v areáli Sedliackeho dvora. Trhovisko bude od tohto týždňa fungovať v stredu od 06:00 do 18:00 a v sobotu od 06:00 do 14:00.

Detail

25.05.2020

Práca

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA / RIADITEĽKY MŠ

Obec Lozorno v súlade s § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ vyhlasuje Výberové konanie.

Detail

22.05.2020

HASIčI

DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLÁVILI 140. VÝROČIE ZALOŽENIA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave oslávil nedávno 140. výročie svojho založenia. V roku 1880 dostal gróf Károlyi, ktorý vlastnil pozemky v okolí, nariadené od stoličného úradu v Prešporku založiť dobrovoľný hasičský zbor.

Detail

ďalšie aktuality tu

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií