Navigácia

Obsah

Aktuality

27.05.2020

Rozhodnutie

OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Primátor mesta Stupava ako štatutárny orgán zriaďovateľa 1. Materskej školy na Marcheggskej ulici v Stupave, 2. Materskej školy na Ružovej ulici v Stupave, 3. Materskej školy na ul. Janka kráľa v Stupave, 4. Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v Stupave Vydal rozhodnutie o otvorení.

Detail

26.05.2020

Základná škola

OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Primátor mesta rozhodol o obnovení školského vyučovania v základnej škole / 1 - 5. ročník/ od 1.júna 2020.

Detail

25.05.2020

Oznámenie

GEODETICKÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ STUPAVY

Počas mesiacov máj až júl 2020 budú v katastrálnom území mesta Stupava vykonávať pracovníci Geodetického a kartografického ústavu Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch podľa zákona NR SR č. 215/1995 z.z.

Detail

25.05.2020

trhovisko

ZMENA PREVÁDZKOVÉHO ČASU NA TRHOVISKU

Na základe rozhodnutia krízového štábu sa upravuje prevádzkový čas na trhovisku v areáli Sedliackeho dvora. Trhovisko bude od tohto týždňa fungovať v stredu od 06:00 do 18:00 a v sobotu od 06:00 do 14:00.

Detail

25.05.2020

Práca

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA / RIADITEĽKY MŠ

Obec Lozorno v súlade s § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ vyhlasuje Výberové konanie.

Detail

22.05.2020

HASIčI

DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLÁVILI 140. VÝROČIE ZALOŽENIA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave oslávil nedávno 140. výročie svojho založenia. V roku 1880 dostal gróf Károlyi, ktorý vlastnil pozemky v okolí, nariadené od stoličného úradu v Prešporku založiť dobrovoľný hasičský zbor.

Detail

22.05.2020

Poďakovanie DHZ a MSP

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÝM HASIČOM A MESTSKEJ POLÍCII

Od Hasičského a záchranného útvaru hl.m. SR Bratislava nám prišlo na úrad poďakovanie za príkladnú súčinnosť pri likvidácii požiaru v Stupave, ktorý vznikol 5. mája 2020.

Detail

22.05.2020

ZUŠ Stupava

PRIHLÁŠKA DO ZUŠ STUPAVA NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Prijímacie skúšky do všetkých odborov ZUŠ na školský rok 2020/2021 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 28.4.2020 o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 uskutočnia v dňoch 27.augusta 2020 a 28.augusta 2020 v čase 11.00-18.00.

Detail

22.05.2020

Zastupiteľstvo

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V STUPAVE

Zasadnutie sa uskutoční dňa 28. mája 2020 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Detail

ďalšie aktuality tu

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií