Navigácia

Obsah

Aktuality

29.01.2020

Statistika

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v dňoch od 03. februára 2020 do 17. júla 2020 zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Detail

28.01.2020

Most

POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

Dňa 30.1.2020 o 10:00 hod. sa uskutoční Slávnostné odovzdanie do užívania – Mostík Stupava. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ.

Detail

28.01.2020

Kompostér

ODOVZDÁVANIE KOMPOSTÉROV

V sobotu 1.2.2020 bude mesto Stupava  odovzdávať kompostéry na trhovisku v Stupave, v lokalite “Barónové”.

Detail

28.01.2020

D4

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE

Mesto Stupava Vás pozýva na verejné prerokovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) dňa 30.01.2020 vo veľkej sále MKIC Stupava o 16:00 hod.

Detail

27.01.2020

Cintoríny

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Mesto Stupava zverejňuje cintoríny na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne cintoríny je evidencia hrobových miest mesta.

Detail

27.01.2020

MT

NAŠIEL SA MOBILNÝ TELEFÓN

Na pracovisko Mestskej polície bol uložený nájdený mobilný telefón zo dňa 25.01.2020. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na MsP Stupava.

Detail

24.01.2020

TZ

ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU OD RD V III. OBVODE

Oznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v III. obvode uskutoční dňa: 29. januára (streda) 2020

Detail

23.01.2020

to

ZMENA ULÍC V KALENDÁRI TRIEDENÉHO ZBERU

Upozorňujeme Vás, že v “Kalendári zberu triedeného odpadu v Stupave v roku 2020” sa presunuli niektoré ulice oproti roku 2019.

Detail

23.01.2020

OR HaZZ Malacky

ROZBOR POŽIAROVOSTI V OKRESE MALACKY

OR HaZZ v Malackách informuje občanov o počte požiarov za rok 2019 v okrese Malacky

Detail

ďalšie aktuality tu