Navigácia

Obsah

Poslanci mestského zastupiteľstva v Stupave


VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Družstevná, Ferdiša Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Námestie Slovenského povstania, Malacká, Pažitná, Poľná, Ulica Slovenského národného povstania.

 

Ing. Marek Petráš
nezávislý poslanec
e-mail: marek.petras@stupava.sk
Tel.: –

Robert Kazarka

MVDr. Róbert Kazarka
 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: robert.kazarka@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 2

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Dubová, Duklianska, Jána Ondruša, Jedľová, Lesná, Liesková, Ľudmily Kraskovskej, Mateja Bela, Na Kopcoch, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Platanová, Pod vŕškom, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu.

Denisa Klacmanova

Ing. Denisa Klačmanová
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: denisa.klacmanova@stupava.sk
Tel.: –

Milan Peschl

Milan Peschl
nezávislý poslanec
e-mail: milan.peschl@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 3

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č. d. 1 až 57 a 2 až 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Námestie M. R. Štefánika, Nám. Sv. Trojice, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabáreň.

Stefan Haulik

JUDr. Štefan Haulík
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: stefan.haulik@stupava.sk
Tel.: –

Hana Haldova

Ing. Hana Haldová
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: hana.haldova@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bezručova, Budovateľská, Janka Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Záhradná, Zemanská.

MIchal Horecký

Mgr. Michal Horecký
nezávislý poslanec
e-mail: michal.horecky@stupava.sk
Tel.: –

Martin Smeja

Ing. Martin Smeja, PhD.
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: martin.smeja@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkrova.

Roman Vigh

Ing. Roman Vigh
nezávislý poslanec
e-mail: vigh.roman@stupava.sk
Tel.: –

Lubomír Bugala

Ing. Ľubomír Bugala
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: lubomir.bugala@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 6

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Kosatcová, Krátka, Ľanová, Martina Benku, Malý háj, Marianská, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková.

Rudolf Draškovič

Rudolf Draškovič

nezávislý poslanec
e-mail: draskovic.rudolf@stupava.sk
Tel.: –

Marek Lacka

Ing. Marek Lacka
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: marek.lacka@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Hlavná č. d. 59 až 99, Hlavná č. d. 48 až 96, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná.

Michal Polakovič

Ing. Michal Polakovič
nezávislý poslanec
e-mail: michal.polakovic@stupava.sk
Tel.: –

Jozef Zelenák

Ing. Jozef Zelenák
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ
e-mail: jozef.zelenak@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 8

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matúškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská.

Anna Vargová

Ing. Anna Vargová
nezávislá poslankyňa
e-mail: anna.vargova@stupava.sk
Tel.: -

Jozef Fabian

Ing. Jozef Fabian
nezávislý poslanec
e-mail: jozef.fabian@stupava.sk
Tel.: –