Navigácia

Obsah

Poslanci mestského zastupiteľstva v Stupave


VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bitúnková, Družstevná, Ferdiša Kostku, Jána Ondruša, Jilemnického, Kalinčiakova, Marcheggska, Nad potokom, Námestie Slovenského povstania, Pažitná, Poľná, Pri majeri, SNP, Vincenta Šikulu, Žabárňa

Marián Dzvoník

Ing. Marián Dzvoník
nezávislý poslanec
e-mail: marian.dzvonik@stupava.sk
Tel.: –

Robert Kazarka

MVDr. Róbert Kazarka
 Strana obcí a miest - SOM Slovensko
e-mail: robert.kazarka@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 2

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

1. na uliciach:

Borovicová, Brezová, Dubová, Duklianska, Džbánkárska, Hrabová, Jedľová, Jelenia, Ľ. Kraskovskej, Lesná, Liesková, Líščia, Malacká, Mateja Bela, Medzipotočná, Na Kopcoch, Nová, Obuvnícka, Pajštúnská, Park, Pastierska, Osiková, Platanová, Piesková, Pod vŕškom, Pri artézskej studni, Pod kopcami, Prof. Ondroucha, Rímska, U Kozánka, Václava Honzu

2. v stavbách v k.ú. Stupava v lokalitách:

Nová hora, Pod líščimi jamami, Riedky vŕšok, Sady

Denisa Klačmanová

Ing. Denisa Klačmanová
nezávislá poslankyňa
e-mail: denisa.klacmanova@stupava.sk
Tel.: –

Ján Kušnír

Ing. Ján Kušnír
nezávislý poslanec
e-mail: jan.kusnir@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 3

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

1. na uliciach:

Bazová, Cintorínska, Debnáreň, Hlavná č. d. 1 až 57A a 2 až 50, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Kvetná, Lúčna, Marianska 1-31A, 2-32, Muštová, Na vyhliadke, , Námestie M. R. Štefánika, Nám. Sv. Trojice, Orechová, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská 1-21, 2-16,

2. v stavbách v k.ú. Stupava v lokalitách:

Grefty, Kremenica, Lingráby

Štefan Haulik

JUDr. Štefan Haulík

Strana obcí a miest - SOM Slovensko
e-mail: stefan.haulik@stupava.sk
Tel.: –

Hana haldová

Ing. Hana Haldová
nezávislá poslankyňa
e-mail: hana.haldova@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Agátová, Bezručova, Budovateľská, Janka Kráľa, Krížna, Mlynská, Sama Chalúpku, Záhradná, Zdravotnícka, Zemanská.

Michal Horecký

Mgr. Michal Horecký
SaS
e-mail: michal.horecky@stupava.sk
Tel.: –

Martin Smeja

Ing. Martin Smeja, PhD.
Strana obcí a miest - SOM Slovensko
e-mail: martin.smeja@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Cementárenská, Dlhá 1-9, 63,65, 2-6C, Kúpeľná, Keltská, Kukučínova, Lipová, Vajanského, Továrenská, Vajanského

Zuzana Jánošíková

Zuzana Jánošíková

nezávislá poslankyňa

e-mail: janosikova.zuzana@stupava.sk

Dominik Katona

Bc. Dominik Katona

Strana obcí a miest - SOM Slovensko

e-mail: dominik.katona@stupava.sk


VOLEBNÝ OBVOD č. 6

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

1. na uliciach:

Čakanková, Halvná 59-99, 52-94A, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Ľanová, Martina Benku, Marianska 33-71, 34-86, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Nevädzová, Pri kríži, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Vinohradská 23-35, 18-22, Zvončeková.

2.v stavbách v k.ú. Stupava v lokalitách:

     Dolná hora, Lintávy, Mástské grefty, Vrchná hora.

3. v stavbách v k.ú. Stupava:

Mástské grefty

4. v stavbách v k.ú. Stupava:

Bystrická hora

Rudolf Draškovič

Rudolf Draškovič

nezávislý poslanec
e-mail: draskovic.rudolf@stupava.sk
Tel.: –

Marek Lacka

Ing. Marek Lacka
Strana obcí a miest - SOM Slovensko
e-mail: marek.lacka@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

1. na uliciach:

Bernolákova, Bočná, Dlhá 11-61, 8-60, Fándlyho, Krajná, Maly háj,Mierová, Na aleji, Rovná, Sama Tomášika, Sládkovičova, Spojná, Stredná, Veterná, Wolkerova, Zadná, Železničná 1, 9-55, 10-36.

2. v stavbách v k.ú. Stupava:

Háje, Panské, Rakytná Spálená

3. v stavbách v k.ú. Stupava:

Kŕče, Na Kliešti, Panské, Spálená, Vrchná cesta

4. v stavbách v k.ú. Stupava:

Stará Graba

5. v stavbách v k.ú. Stupava:

Hrubé lúky

Michal Polakovič

Ing. Michal Polakovič
nezávislý poslanec
e-mail: michal.polakovic@stupava.sk
Tel.: –

Roman Vígh

Ing. Roman Vígh
nezávislý poslanec
e-mail: vigh.roman@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 8

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matúškova, Moyzesova, Šípkova, Štúrova, Záhumenská, Železničná 3-7, 4-8.

Ján Kohútek

Mgr. Ján Kohútek
nezávislý poslanec
e-mail: jan.kohutek@stupava.sk
Tel.: -

Patrik Kollaroci

Ing. Patrik Kollaroci, MBA
nezávislý poslanec
e-mail: patrik.kollaroci@stupava.sk
Tel.: –