Navigácia

Obsah

EKOCENTRUM STUPAVA

ekocentrum

Ekocentrum Stupava vzniklo v zrekonštruovanej budove tzv. Krupičkovho domu v Malom parku v Stupave v rámci projektu 3E Morava Nature. Medzi hlavné ciele tohto projektu patrí napríklad starostlivosť o suchomilné biotopy na území rieky Morava, opatrenia na zamokrenie a zriadenie hniezdnych biotopov v mokradiach, cezhraničný manažment chránených území, ale aj výstavba siete ekocentier  s príslušnou infraštruktúrou  a environmentálne vzdelávanie.

Ekocentrum Stupava je pre verejnosť sprístupnené od septembra 2022, kedy predstavilo zrekonštruovanú budovu, skleníky, vybudovaný náučný chodník, pestovateľské záhony či prírodné detské ihrisko v priamom dotyku centra. Priestor slúži na environmentálne vzdelávanie pre verejnosť či deti materských a základných škôl, ako zázemie pre semináre, regionálne aj cezhraničné ekologické projekty, ale aj ako turistický infobod v našom regióne.

Medzi aktivity, ktoré budú v Ekocentre prebiehať patria environmentálna výchova pre deti MŠ a ZŠ, tematické výstavy, poradne, burzy, workshopy, kreatívne dielne, čitáreň, exkurzie, výpravy atď. Priestor má zároveň slúžiť pre sieťovanie a zdieľanie skúseností v rámci tretieho sektora, pre aktívnych obyvateľov, ale aj samosprávy či podnikateľov v priľahľom regióne. Návštevníci tu nájdu informácie ku kultúrnym či športovým podujatiam, nebudú chýbať ani informácie k prírodným bohatstvám a vzácnym lokalitám v okolí alebo tipy na cyklovýlet či prechádzku.

Kontakt:

Ekocentrum Stupava, Hlavná 9C, 90031 Stupava

www.stupava.sk/ekocentrum, ekocentum@stupava.sk, 0917/760 559, 

facebook: https://www.facebook.com/ekocentrumstupava 

instagram: https://www.instagram.com/ekocentrumstupava/ 

 

LOgá Intereg

 

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách pdf. (265.48 kB)

Fotogaléria:

Ekocentrum Ekocentrum Ekocentrum Ekocentrum

Ekocentrum Ekocentrum Ekocentrum Ekocentrum

 Ekocentrum Ekocentrum Ekocentrum  Ekocentrum

Informácia o spracúvaní osobných údajov pdf. (178.31 kB)