Navigácia

Obsah

Parkovacie miesto

Čo vybavíte

Mesto Stupava v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov povoľuje vyhradené parkoviská na miestnych komunikáciách pre obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v meste Stupava, pre súkromné motorové vozidlo prihlásené v okrese Malacky.

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

PhDr. Patrik Gabura, PhD.  referát územného plánovania a dopravy
prízemie, kancelária č. 1.06
Tel.: 02 / 6020 0945
Mobil: 0905 176 644
e-mail: patrik.gabura@stupava.sk