Navigácia

Obsah

DISPEČING PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA

Čo vybavíte

Poruchy verejného osvetlenia je možné hlásiť priamo organizácii Verejnoprospešné služby Stupava, ktorá vykonáva jeho opravu na telefónnom čísle 02/65 934 112, prípadne e-mailom vps@vps-stupava.sk.

Poruchy verejného osvetlenia v Stupave môžete nahlásiť aj prostredníctvom QR kódu umiestneného na stĺpoch verejného osvetlenia. Nasnímanie QR kódu do  smartfónu, navedie užívateľa automaticky do aplikácie, v ktorej sa objaví mapka s lokalizovaným stĺpom verejného osvetlenia. Užívateľovi zostáva už iba jednoduché spresnenie poruchy konkrétneho svietidla. Dispečingový portál automaticky odošle informáciu o poruche svietidla správcovi verejného osvetlenia, ktorý zabezpečí jeho opravu. 

Nálepky na svietidlách obsahujú okrem QR kódu aj číselný údaj o názve ulice, číslo za lomítkom uvádza poradovom čísle stĺpa svietidla. V poslednom riadku je uvedená internetová adresa dispečingového portálu firmy Siemens.  

QR kódy sú umiestnené aj na súkromných uliciach ktoré VPS Stupava, ako správca verejného osvetlenia mesta neopravuje. Oprava verejného osvetlenia na súkromných uliciach je zo strany VPS Stupava možná iba po dohode za finančnú úhradu.

Ako vyzerá QR kód? tu ku stiahnutiu


U koho vybavíte

Verejnoprospešné služby Stupava

Tel.: 02 / 6593 4112
e-mail: vps@vps-stupava.sk
V pracovných dňoch: od 7.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.30 hod.