Navigácia

Obsah

Mestská knižnica Ruda Morica

Vedúci knižnice:   Mgr. František Brunner, e-mail: frantisek.brunner@mkic.sk

Knihovníčky:        Beata Tomkovičová, e-mail: beata.tomkovicova@mkic.sk
                            Mgr. Michaela Víchová, e-mail: michaela.vichova@mkic.sk

Mestská knižnica Ruda Morica
Hlavná 90/A                                                                 Tel.: 02 / 6593 4818, 0905 624 803
900 31 Stupava                                                            e-mail: kniznica@mkic.sk  

knižnica                                                                                                  

Mestská knižnica je v zriaďovacej pôsobnosti Mestského kultúrneho a informačného centra. Buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný a informačný fond so zreteľom na kultúrne hodnoty a informačné potreby občanov mesta Stupava. Mestská knižnica Ruda Morica organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, prednášky, súťaže a výstavy pre všetky vekové skupiny obyvateľov mesta Stupava a okolia. Súčasťou knižnice je aj kaviareň a záhrada s letnou čitárňou.

VÝPOŽIČNÉ HODINY
 

Pondelok  10:00-16:00
Utorok      10:00-17:00
Streda      10:00-18:00
Štvrtok     10:00-17:00
Piatok      10:00-16:00

Sobota     Podľa termínového rozpisu 9:00 -12:00

Otvotrené soboty v termínoch: 27.1.2024, 10.02.2024, 24.02, 09.03.2024, 23.03.2024, 06.04.2024, 20.4.2024, 04.05.2024, 18.05.2024, 01.06.2024, 15.06.2024, 29.06.2024

Online katalóg knižnice

TU

 

ROČNÉ ČLENSKÉ:

Dospelí čitatelia: 6 €
Študenti (do 26 rokov): 4 €
Deti do 15 rokov: 2 €
Dôchodcovia: 2 €

 

SLUŽBY PRE ČLENOV KNIŽNICE:

Samoobslužný skener, wifi, práca na PC

 

SPOPLATNENÉ SLUŽBY PRE ČLENOV KNIŽNICE:

Reprografické služby
Formát A4 – 1 strana: 0,15 €
Formát A3 – 1 strana: 0,30 €

 

SANKČNÉ POPLATKY ZA NEVRÁTENIE KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY

I. upomienka: 2 €
II. upomienka: 3 €
III. upomienka: 6 €

Výpožičná lehota je jeden mesiac.

 

SANKCIE PRI STRATE KNIHY:

a/ zaobstarať tú istú knihu,
b/ zaplatiť trojnásobok ceny stratenej knihy.

Strata čitateľského preukazu: 0,50 €

Cenník je platný od 29. 11. 2016

 

letná čitáreň