Navigácia

Obsah

Územné plánovanie

Čo vybavíte

Stanovisko k investičnej činnosti
Investičná činnosť zahŕňa uskutočňovanie stavieb, zmeny stavby pred dokončením, zmeny dokončenej stavby a zmenu účelu využitia priestorov v existujúcich alebo rozostavaných objektoch. Stanovisko k investičnej činnosti slúži ako podklad pre územné a stavebné konanie.
 

Čo potrebujete

Územnoplánovacia informácia
Územnoplánovacia informácia poskytuje informáciu o budúcom využití územia a podmienkach jeho využívania z hľadiska platného územného plánu v danom území. Územnoplánovacia informácia sa vydáva pre konkrétne vymedzené územie (či už pozemkom alebo viacerými pozemkami, alebo priestorovým ohraničením).

 

U koho vybavíte

PhDr., Ing. Peter Fischer– vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia
prízemie, kancelária č. 1.08
Tel.: 02 / 6020 0923
e-mail: peter.fischer@stupava.sk