Navigácia

Obsah

Viceprimátor mesta

MVDr. Robert Kazarka 

Viceprimátor zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, viceprimátor plní úlohy primátora v plnom rozsahu, jeho zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. 

Primátora zastupuje viceprimátor (zástupca primátora), ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí primátor, a to do 60 dní od zloženia primátorského sľubu. Ak tak neurobí, viceprimátora zvolí mestské zastupiteľstvo. 

Viceprimátorom môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Primátor môže viceprimátora kedykoľvek odvolať. Ak sa tak stane, zároveň poverí zastupovaním ďalšieho poslanca, a to do 60 dní od odvolania viceprimátora. Ak je v meste zriadená mestská rada, viceprimátor je jej členom.

Určenie mesačnej odmeny pdf. (120.74 kB)

 

Viceprimátor Robert Kazarka