Navigácia

Obsah

Logo

 

Logotyp mesta Stupava bol vytvorený v roku 2016, navrhnutý bol len v horizontálnej kompozícii.

Dizajn manuál – tu ku stiahnutiu.pdf


 Logo mesta Stupava bolo používané v rokoch 2016 až 2018.

logo

Nové logo – tu ku stiahnutiu.pdf

Jednotný vizuál, štýl alebo tiež korporátna identita, je marketingový nástroj. Mesto s vlastnou korporátnou identitou je bližšie k obrazu moderného a dynamického mesta. Jedným z marketingových cieľov mesta Stupavy je tvorba pozitívneho imidžu mesta s odkazom na jeho kultúrno-historické dedičstvo u jeho obyvateľov a návštevníkov.

Logotyp patrí historicky k najmladším symbolom Stupavy, reprezentuje mesto prostredníctvom modernej značky ako dôležitej súčasti identity mesta. 

Mesto Stupava má svoj historický erb, ktorý je registrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky a je oficiálnym heraldickým symbolom mesta. Nový logotyp bude Mesto Stupava používať na propagačné a marketingové účely.

Jednou z najväčších hodnôt kultúrneho dedičstva mesta Stupavy je tunajšia
tristoročná tradícia džbankárskeho remesla. Svoj umelecko-remeselný 
vrchol dosiahla v druhej polovici 18. storočia, rodinnú štafetu výnimočných džbankárskych majstrov prevzal a v roku 1951 uzavrel národný umelec Ferdiš Kostka. Pre výnimočnosť, kvalitnú modeláciu, charakteristické dekoratívne vzory a žiarivosť farieb,  sú diela  stupavských džbankárov súčasťou zbierok európskych múzeí a  súkromných zberateľov. Zachované krčahy, taniere, 
misy a jedinečné figurálne plastiky zo stupavskej džbankárskej dielne preslávili mesto Stupava v celej Európe. Na tieto hodnoty poukazuje aj logotyp mesta Stupava. Jeho cieľom je posilniť povedomie najprestížnejšej  časti kultúrneho dedičstva aj na domácej pôde.

Nový logotyp mesta Stupavy je priamym odkazom na stupavskú džbankársku tradíciu a na Ferdiša Kostku – farebnosťou pripomína ručne maľované 
dekorácie na stupavských džbánoch, tanieroch, misách a krčahoch. Logotyp sa skladá z grafickej a textovej časti, vľavo je päť čiar – zvislých liniek, ktoré 
svojim tvarom pripomínajú ručný ťah štetcom. Farby čiar reprezentujú 
najpoužívanejšie farby pri maľbe stupavskej keramiky. 

Zvislé čiary, ich tvar a farebnosť, sú odkazom na džbankárske tradície 
v Stupave. Tunajší džbankárski majstri  používali pri dekorovaní keramiky  posthabánske vzory, ich  linky boli tvorené modrou, žltou, hnedou, zelenou a červenou farbou. V zjednodušenej forme tento charakteristický dekor 
a jeho farebnosť symbolizuje päť zvislých čiar. Vizuálne stvárňujú linku 
ťahanú džbankárskym štetcom na podkladovú glazúru, s charakteristickým zakrivením a čiastočným priesvitom.