Navigácia

Obsah

Mesto Stupava – Informačný spravodajca 

V roku 2017 musel po prvý krát v histórii vydavateľ prerušiť vydávanie mestských Stupavských novín, pretože po troch desaťročiach kontinuity nepridelili poslanci potrebné financie na ich existenciu. Noviny distribuované zadarmo do poštových schránok boli dôležitým zdrojom informácií medzi samosprávou a obyvateľmi mesta. Prerušením vydávania Stupavských novín mesto stratilo možnosť dostatočne oboznamovať všetkých obyvateľov Stupavy s prebiehajúcimi a plánovanými aktivitami, a tak priestor pre fakty neraz obsadili a obsadzujú rôzne dohady a fámy. Úlohou informačného spravodajcu je, aby aspoň čiastočne nahradil tento stav a sprostredkoval informácie o najviac diskutovaných témach v našom meste.

 

V roku 2017 vydalo mesto Stupava dve čísla Informačného spravodajcu:

info1

Informačný spravodajca – november 2017

Stiahnete tu.pdf

 
info2
Informačný spravodajca – december 2017

Stiahnete tu.pdf