Navigácia

Obsah

  • Zákon č.79/2015 o odpadoch

 

Podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých predpisov (§81 , bod. 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle  údaje o komunálnom odpade z obce. Táto povinnosť sa týka zverejnenia údajov o komunálnom odpade z obce, teda z modulov 265 a 100435 zisťovania  ŽP 6-01 s obsahom údajov o komunálnom odpade.

Štatistika druhov odpadov z mesta Stupava za rok 2022 pdf. (311.96 kB)

Štatistika - miera vytriedenosti za rok 2022 je v meste Stupava 37,06%