Navigácia

Obsah

Odhŕňanie snehu, zimná údržba

Čo vybavíte

  • Nahlásenie problému so zasneženými cestami, chodníkmi či verejnými priestranstvami, ktoré sú v správe mesta Stupava.

Zjazdnosť komunikácií v meste Stupava zabezpečuje VPS Stupava. Podľa platných predpisov je komunikácia zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň jedného jazdného pruhu o šírke minimálne 3 metre v jednom smere.

Zjazdnosť komunikácií sa zabezpečuje: 

  • odhŕňaním snehu k okraju komunikácií
  • odvozom snehu z miest v prípade potreby
  • vhodným posypovým materiálom v prípade poľadovice 

 

U koho vybavíte

Verejnoprospešné služby Stupava
Tel.:
02 / 6593 4112
e-mail: vps@vps-stupava.sk
V pracovných dňoch: od 7.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.30 hod.

 

Poznámka:

Organizácia spravujúca bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj súkromní vlastníci, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov sú v zmysle platného VZN povinní zabezpečiť očistenie schodov, prístupových komunikácií a priľahlých chodníkov, vedúcich súbežne s užívanou nehnutelnosťou v celej šírke a dÍžke od nečistoty a v zimnom období od snehu a poľadovice.
Čistením chodníkov sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať blato, sneh, odpady a inú nečistotu, musí byť vykonané priebežne podla potreby.