Navigácia

Obsah

Poloha mesta Stupava

parkStupava sa rozprestiera medzi západnými svahmi Malých Karpát a južnou časťou Záhorskej nížiny. Jej nadmorská výška je 174 metrov a nachádza sa na priesečníku 17 stupňov 02 východnej dĺžky a 48 16 severnej šírky. Záhorie má prevažne nízku polohu a relatívne suchú a teplú klímu. Mesto je zo všetkých strán ovenčené lesmi. Ich súčasťou priamo v centre mesta je Stupavský park, ktorý dobudovali poslední majitelia kaštieľa Károlyiovci. Súčasťou parku je pagaštanová aleja, ktorou sa prechádza do Obory a Malých Karpát. Pri inventarizácii v roku 1968 boli zaevidované niektoré ojedinelé a vzácne druhy stromov - jedľa Nordmanová, pagaštan červený, cypruštek Lawsonow, cypruštek hrachonosný, ginko dvojlaločné, borievka čínska, borievka virginská, borovica hladká-vejmutovka, borovica čierna, katalpa bignoniovitá, ľaliovník tulipánokvetý, platan západný, sofora japonská, tavoľník van Houtteov a rad ďalších. Mesto Stupava sa snaží udržiavať zelené plochy, parky v intraviláne, svedčí o tom skutočnosť, že tieto predstavujú spolu s parkom a lesmi výmeru 600 hektárov. Lesy v blízkosti Stupavy sú prirodzeným prostredím pre pestrú spoločnosť živočíchov a vtáctva. Sú domovom svine divej, jeleňa obyčajného, daniela škvrnitého, srnca hôrneho, muflóna, ako aj mnohých druhov netopierov, sovy plamienky, sovy obyčajnej, myšiarky ušatej, myšiarky močiarnej, bažanta obyčajného, krkavca čierneho, žlny zelenej, sluky hôrnej. V potokoch a na rieke Morave možno vidieť hus divú, kačicu divú, bociana bieleho a mnoho ďalších druhov vtáctva.


Niva Moravy – náučný chodník

niva moravyNiva Moravy je vzácne a jedinečné územie, ktoré so svojou prírodovedeckou, historickou a kultúrnou hodnotou patrí medzi najzaujímavejšie lokality v Strednej Európe. Je ľahko dostupná priamo zo Stupavy, a to najmä pre cykloturistov po vyznačených cykloturistických trasách. Cyklotrasa miestami prechádza ucelenými lesnými komplexmi, predstavujúcimi fragmenty lužných lesov, ktoré sa v minulosti rozprestierali po celej nive Moravy. Niva Moravy bola zaradená medzi významné vtáčie územia ( Bird Life International).


Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

pajstunCHKO bola vyhlásená v roku 1976, výmera chráneného územia je 65 504 hektárov. Územie začína na ľavom brehu rieky Dunaj Dunajskou bránou a tiahne sa severovýchodným smerom v dĺžke 100 kilometrov až k Novému Mestu nad Váhom. Súčasťou pohoria sú druhohorné komplexy s krasovými jaskyňami. Známy je borinský, plavecký, dobrovodský a čachtický kras s početnými jaskyňami.  

Borinský kras predstavuje krasové územie, ktoré sa rozprestiera na ploche 14,6 ha. Zahrňuje mnoho krasových javov, jaskýň (verejnosti neprístupné), vyvieračiek, najmä Borinskú a Pajštúnsku vyvieračku, údolie Prepadlé a Medené Hámre. Prírodnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1995 je Veľké Prepadlé, dôležitá je najmä ochrana ponornej fluviokrasovej jaskyne, ktorá sa nachádza v doline Prepadlé. Jaskyňa má dĺžku 597 metrov, hĺbku 70 metrov, je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska (aktívny vodný tok). Verejnosti nie je prístupná.

Prírodnú rezerváciu Pod Pajštúnom vyhlásili v roku 1984, má rozlohu 148 hektárov. Ochrana je zameraná na zachované lesné spoločenstvá v treťom a štvrtom vegetačnom stupni na plochom vápencovom chrbte s prevahou bukov, dubov a líp. Na vrchole chrbta sa okrem skalných foriem vypína zrúcanina hradu Pajštún.