Navigácia

Obsah

Zverejnenie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

 

Tlačivo oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

a) v elektronickej podobe – na webovej stránke Národnej rady SR,

b) v listinnej podobe – tlačivo vo formáte PDF je uložené v prílohe (viď nižšie). 

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ 

 

  • za rok  2022

Komisia na ochranu verejného záujmu  (ako osobitná komisia Mestského zastupiteľstva v Stupave) v súlade s článkom 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zverejňuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2022 zip.

Typ: ZIP Archív, Velkosť: 16.51 MB

 

  • za rok  2021

Komisia na ochranu verejného záujmu  (ako osobitná komisia Mestského zastupiteľstva v Stupave) v súlade s článkom 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zverejňuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2021 zip. (16.94 MB)