Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 19
posledná

Psychológ

POMOC PSYCHOLÓGOV ČI KOUČOV V PRÍPADE POTREBY

Aktuálna situácie kladie obrovské nároky na rodičov, učiteľov aj študentov. Aby sa nám všetkým podarilo bezpečne tento nápor ustáť, dávame do pozornosti dve možnosti pomoci. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Oznámenie

OZNÁMENIE ÚRADU PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY MALACKY

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Malacky, referát poradensko - psychologických služieb oznamuje, že poskytuje prvú psychologickú starostlivosť pre deti, mládež a dospelých. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Prečerpávačka

KANALIZÁCIA DOSTÁVA STÁLE ZABRAŤ

Včerajšie čistenie prečerpávacích staníc opäť potvrdilo nezodpovedný prístup niektorých obyvateľov. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Leták seniori

UPOZORNENIE PRE SENIOROV - STOP PODVODNÍKOM

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo
celoživotných úspor. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
ZUŠ Stupava

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 26.3.2020 sa prijímacie skúšky do ZUŠ uskutočnia počas 3 kalendárnych týždňov, a to najskôr do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
O presných termínoch Vás budeme včas informovať.
Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Dezinfekcia - DHZ Stupava

DEZINFEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV.

V priebehu dnešného a zajtrajšieho dna, bude v Stupave prebiehať  aerosólová dezinfekcia verejných priestranstiev, ako sú autobusové zastávky, lavičky v CMZ I.stupňa, vchody do budov kde je zvýšený pohyb ľudí. Dezinfekciu na báze chlóru, budú realizovať členovia DHZ Stupava. Prosíme občanov, aby umožnili členom DHZ vykonať dezinfekciu. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Požiar

ZÁSAH DHZO PRI POŽIAROCH V STUPAVE

Dobrovoľný hasičský zbor Stupava zasahoval v nedeľu 29. marca pri hasení požiaru prípojného vozidla a okolitého porastu na Rímskej ulici v Stupave. Požiar bol uhasený a celý priestor pod kontrolou pol hodiny po príjazde hasičov. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Materská škola

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Mesto Stupava oznamuje rodičom, že žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy (MŠ) na školský rok 2020/2021 treba podať v termíne od 1.5.2020 do 15.5.2020. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Polícia Malacky

ÚPRAVA STRÁNKOVÝCH HODÍN NA ORPZ V MALACKÁCH Z DÔVODU COVID-19

Od dňa 01.04.2020  je rozsah stránkových hodín:
Pondelok ,Útorok, Štvrtok, Piatok-08.00 – 11.00 hod.
Streda-13.00 – 16.00 hod. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Kanál

SPLÁCHNUTÉ PLIENKY ČI VLHČENÉ UTIERKY NÁM NIČIA KANALIZÁCIU

Milí obyvatelia,
v týchto dňoch zažíva kanalizačná sieť enormný nárast prítoku splaškových vôd, keďže sa ľudia zdržiavajú viac doma. Znamená to aj vysokú záťaž na prečerpávacie stanice,ktorých máme v Stupave deväť. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
škola

Zápis prvákov do základnej školy

Mesto Stupava zverejňuje termín zápisu do 1. ročníka Základnej školy kpt. J. Nálepku. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Jedlo

STRAVOVANIE - ROZVOZ STRAVY ALEBO VÝDAJ CEZ OKIENKO

Mesto Stupava zverejňuje zoznam stravovacích zariadení, kde je možné objednať rozvoz stravy, prípadne jej výdaj cez okienko. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Zahradníctvo

POVOLENIE PREVÁDZKOVANIA ĎALŠÍCH SLUŽIEB

Vláda na svojom zasadaní povolila od dnes 30.3. 2020 otvoriť viacerým prevádzkam či službám.Podmienkou je dodržanie sprísnených hygienických podmienok. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Mestský úrad

MESTO STUPAVA AKTUALIZUJE A PRIJÍMA OPATRENIA

V Stupave pristupujeme ku krokom vedúcim k znižovaniu rizika prenosu ochorenia COVID-19 preventívne a dôsledne. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Rúška

POVINNOSŤ NOSENIA OCHRANNÉHO RÚŠKA NA VEREJNOSTI

Vláda a Ústredný krízový štáb schválili 27. marca 2020 bezodkladnú povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím horných dýchacích ciest, teda povinnosť používať rúška. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Zberný dvor

ROZŠÍRENIE OTVÁRACÍCH HODÍN NA ZBERNOM DVORE

Mesto Stupava oznamuje občanom, že od 30. marca 2020 bude Zberný dvor v Stupave otvorený v obmedzenom režime - rozšírenie otváracích hodín. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
ú

OZNÁMENIE PRIMÁTORA O OBMEDZENÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Primátor mesta Stupava Mgr. Peter Novisedlák, MBA, oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, Ústredného krízového štábu a na základe výsledkov z rokovania krízového štábu mesta Stupava boli prijaté mimoriadne opatrenia na úseku preneseného výkonu štátnej správy. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Výzva

VÝZVA SPRÁVCOM BYTOVÝCH DOMOV

Mesto Stupava, vyzýva správcov bytových domov, aby robili alebo zabezpečili v pravidelných intervaloch dezinfekčné opatrenia v spoločných priestoroch týchto objektov, v minimálnom rozsahu dezinfekcie kľučiek, zábradlí, výťahov, schodísk a iných spoločných priestorov. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
USMERNENIE

USMERNENIE PRI NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

V súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID-19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Triedený odpad

ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU OD RD V I. OBVODE

Oznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v I. obvode uskutoční dňa:
1. apríl (streda) 2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Základná škola

OZNÁMENIE MŠ SR KU PRERUŠENIU PREVÁDZKY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Nové opatrenia MŠ SR, ktoré sa týkajú škôl, škôlok, vzdelávania a dôležitých termínov na najbližšie obdobie:
Školy zostávajú zatvorené až do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Informácia

AK STE V  KARANTÉNE Z  AKÉHOKOĽVEK DÔVODU V  SÚVISLOTI S  COVID – 19 INFORMUJTE MESTSKÝ ÚRAD.

Mesto Stupava prosí občanov v karanténe o súčinnosť. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Opatrenia

NIEKTORÉ NOVÉ OPATRENIA VLÁDY SR PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

Vláda Slovenskej republiky na odporúčanie Ústredného krízového štábu príjala nové opatrenia. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Hľadám rúška

NOVÁ APLIKÁCIA - HĽADÁM RÚŠKA

Mesto Stupava v reakcii na súčasnú situáciu odporúča svojím občanom novú aplikáciu na https://www.hladamruska.sk celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Armáda spásy

POĎAKOVANIE ČLENOM ARMÁDY SPÁSY

Mesto Stupava ďakuje členom Armády spásy za ich neoceniteľnú pomoc pri distribúcii ochranných rúšok a potravinovej pomoci našim osamelým dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým dôchodcom. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
pozor

NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE COVID-19

Mesto sústredilo všetky informácie o koronavíruse COVID-19 do jednej sekcie a nájdete tam všetky odporúčania, opatrenia, usmernenia a informácie. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
ZS

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA MUDr. DARAŠOVEJ ORDINUJE V NÚDZOVOM REŽIME

V dňoch 16.3 - 27.3 ordinuje zubná ambulancia MUDr. Darašovej v núdzovom režime. Po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónnom čísle: 02/ 65935 861 ošetrujú len akútne stavy od pondelka do piatka v čase 8-11 h. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
POŠTA

SLOVENSKÁ POŠTA INFORMUJE

S cieľom chrániť zamestnancov a obyvateľov miest a obcí prijala Slovenská pošta prísnejšie ochranné opatrenia. Vyzýva obyvateľov na zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
POZOR

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA VLÁDY SR

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 15.03.2020 prijala viacero opatrení, kde okrem iného rozhodla o týchto obmedzeniach. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
POZOR

OPATRENIE ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky nariaďuje tieto opatrenia. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
úrad

ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB MESTA STUPAVA

Dnes 13.03.2020 o 9:00 hod.sa uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu mesta Stupava. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Triedený odpad

ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU OD RD V II. OBVODE

znamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v II. obvode uskutoční dňa:
18. marca (streda) 2020 celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Rozhodnutie

ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Rozhodnutie primátora mesta Stupava na odporúčanie krízového štábu o prerušení prevádzky školských zariadení pre potreby sociálnej poisťovne. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Mimoriadna situácia

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - MIMORIADNA SITUÁCIA

Vláda SR podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky; celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
pozor

OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU K PREVENCII ŠIRENIA KORONAVÍRUSU

Mesto Stupava zverejňuje preventívne opatrenia prijaté Krízovým štábom na zabránenie šírenia koronavírusu, ktorý vyvoláva ochorenie COVID - 19. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Hasiči

UPOZORNENIE PREZÍDIA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
MAS

MOŽNOSTI FINANČNEJ PODPORY MALÝM A STREDNE MALÝM PODNIKATEĽOM

MAS Dolné Záhorie informuje o možnosti  poskytnutia finančnej podpory, a tiež bezplatnej poradenskej podpory malým a stredne malým podnikateľom. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Ružová

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY RUŽOVÁ

Materská škola na Ružovej ulici č. 7 v Stupave je na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava uzatvorená pre zvýšený výskyt respiračných ochorení v termíne od 11.02. do 14.02.2020. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Statistika

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v dňoch od 03. februára 2020 do 17. júla 2020 zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
to

ZMENA ULÍC V KALENDÁRI TRIEDENÉHO ZBERU

Upozorňujeme Vás, že v “Kalendári zberu triedeného odpadu v Stupave v roku 2020” sa presunuli niektoré ulice oproti roku 2019. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Práca

PRACOVNÁ PONUKA

Materská škola Marcheggská 58, 900 31 Stupava prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď učiteľa/ku na plný pracovný úväzok. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
ZS

ČERPANIE VOĽNA PO SLUŽBE

MUDr. Erdelyiová oznamuje občanom, že dňa 17.01.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania voľna po službe. Zastupuje MUDr. Jánoš a MUDr. Magala - akútne prípady celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Stromček

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Verejnoprospešné služby Stupava Informujú o vývoze vianočných stromčekov nasledovne:
Každý pondelok a to: dnes t.j. 13.1.2020 a potom daľšie pondelky, 20.1, 27.1 a 3.2.2020
celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Pozvánka na koncert

POZVÁNKA NA KONCERT

Pozývame vás na hudobný komorný koncert Duo Ex Animo, ktorý sa uskutoční 11.1.2020 o 17:00 hod. v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
#

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím, nech máte každú minútu aspoň jeden dôvod na úsmev. celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Admin dk
#

STRÁNKOVÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU DNES A 30.12.2019

Pripomíname, že dnes 23. decembra a v pondelok 30. decembra 2019 budú z dôvodu zvýšeného čerpania dovoleniek upravené stránkové hodiny mestského úradu.
celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES HASIČSKÁ KAPUSTNICA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave vás pozýva na tradičnú Hasičskú kapustnicu, ktorá sa uskutoční už dnes 21.12.2019 od 13.00 hod. pri požiarnej zbrojnici.
celý text

ostatné | 21. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

CESTOVATEĽSKÉ INŠPIRÁCIE V KNIŽNICI

Záverečná prednáška z cyklu Cestovateľských inšpirácií nás zaviedla do farebného Maroka. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZIMNÁ SOCIÁLNA BURZA

Pozývame vás na ďalšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca, ktorá sa uskutoční 21.12.2019 od 8.00 do 11.30 hod. vo výstavnej sále MKIC.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

MUDR. SALČÍK BUDE ČERPAŤ DOVOLENKU

Pediatrická ambulancia MUDr. Salčíka v Zohore informuje o čerpaní dovolenky. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Nezabudnite, Zberný dvor na Mierovej ulici v Stupave bude dnes 20. decembra 2019 otvorený do 14.00 hod.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OZNAM PRAKTICKÝCH AMBULANCIÍ

Pripomíname oznam praktických ambulancií pre dospelých v Stupave o čerpaní zimnej dovolenky. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES BURZA KNÍH

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetkých priaznivcov písaného slova na Vianočnú burzu kníh, ktorá sa uskutoční dnes a zajtra 20.12. od 10.00 do 18.00 hod. v knižnici. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

FANTO A VIANOČNÝ TELEPORT

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetky deti a ich rodičov na bábkové divadlo Fanto a vianočný teleport, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 10.00 hod. v knižnici.
celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V III. OBVODE

Nezabudnite, dnes budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v III. obvode. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KNIŽNICA OD SOBOTY ZATVORENÁ

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave oznamuje svojim čitateľom, že v termíne od 21.12.2019 do 6.1.2020 bude zatvorená. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

STUPAVSKÉ VĹČATÁ

Posledné stretnutie Stupavských vĺčat malo sviatočnú atmosféru. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZIMNÁ SOCIÁLNA BURZA

Pozývame vás na ďalšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca, ktorá sa uskutoční 21.12.2019 od 8.00 do 11.30 hod. vo výstavnej sále MKIC. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

STRÁNKOVÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU 23. A 30.12.2019

Mestský úrad Stupava oznamuje, že v dňoch 23. a 30.12.2019 budú z dôvodu zvýšeného čerpania dovoleniek upravené stránkové hodiny mestského úradu. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V II. OBVODE

Nezabudnite, dnes budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v II. obvode. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

HASIČSKÁ KAPUSTNICA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave vás pozýva na tradičné podujatie Hasičská kapustnica, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 13.00 hod. pri požiarnej zbrojnici.
celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÁ BURZA KNÍH

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetkých priaznivcov písaného slova na Vianočnú burzu kníh, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20.12.2019 od 10.00 do 18.00 hod. v knižnici. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

MUDR. SALČÍK VO ŠTVRTOK NEORDINUJE

Pediatrická ambulancia MUDr. Salčíka v Zohore oznamuje všetkým dotknutým, že vo štvrtok 19.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie.

celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS SVIATKOV

Spoločnosť Verejnoprospešné služby Stupava oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov bude prebiehať v upravenom režime. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÝ KONCERT

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vás pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29.12.2019 od 17.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Stupave.
celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor na Mierovej ulici v Stupave bude v piatok 20. decembra 2019 otvorený do 14.00 hod.

celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OZNAM PRAKTICKÝCH AMBULANCIÍ

Pripomíname oznam praktických ambulancií pre dospelých v Stupave o čerpaní zimnej dovolenky. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V III. OBVODE

Nezabudnite, 19.12.2019 budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v III. obvode.

celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES GITAROVÝ KONCERT

ZUŠ v Stupave vás pozýva na Gitarový koncert žiakov z triedy Mgr. art. Vladimíra Ondrejčáka, PhD., ktorý sa uskutoční dnes, t. j. 16.12.2019 o 17.00 hod. v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

FANTO A VIANOČNÝ TELEPORT

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetky deti a ich rodičov na bábkové divadlo Fanto a vianočný teleport, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 10.00 hod. v knižnici.

celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZIMNÁ SOCIÁLNA BURZA

Pozývame vás na ďalšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca, ktorá sa uskutoční 21.12.2019 od 8.00 do 11.30 hod. vo výstavnej sále MKIC.

celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KNIŽNICA BUDE ZATVORENÁ

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave oznamuje svojim čitateľom, že v termíne od 21.12.2019 do 6.1.2020 bude zatvorená. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V II. OBVODE

Nezabudnite, 18.12.2019 budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v II. obvode.

celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

REVITALIZOVANÉ DETSKÉ IHRISKO

Vďaka získanej územnej dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja prešlo v týchto dňoch mestské detské ihrisko na Ulici Janka Kráľa (medzi bytovými domami na Hlavnej a Ružovej ulici) revitalizáciou. celý text

ostatné | 14. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

NADÝCHALI STE SA UŽ VIANOČNEJ ATMOSFÉRY?

Pozývame vás na Župné Vianoce, ktoré aktuálne prebiehajú na Námestí sv. Trojice v Stupave a v synagóge. celý text

ostatné | 14. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

Už dnes 13. decembra 2019 o 19.00 hod. slávnostne rozsvietime náš spoločný vianočný stromček na Námestí sv. Trojice v Stupave.

celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES ADVENTNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

Základná umelecká škola v Stupave vás pozýva na Adventný koncert žiakov ZUŠ, ktorý sa uskutoční už dnes (13.12.2019) o 18.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Stupave.

celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KOMPOSTÉRY ZAJTRA AJ NA TRHU

Oznamujeme občanom, že v sobotu 14.12.2019 bude mesto Stupava odovzdávať kompostéry na trhovisku v Stupave (lokalita Barónové). celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

HASIČSKÁ KAPUSTNICA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave vás pozýva na tradičné podujatie Hasičská kapustnica, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 13.00 hod. pri požiarnej zbrojnici.

celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÁ BURZA KNÍH

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetkých priaznivcov písaného slova na Vianočnú burzu kníh, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20.12.2019 od 10.00 do 18.00 hod. v knižnici. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

AJ POČAS VIANOČNÝCH NÁKUPOV MÔŽETE POMÔCŤ ŠKOLE

Stačí pred nákupom cez internetový obchod navštíviť stránku www.dobromat.sk a vybrať pomoc pre Základnú školu kpt. Nálepku v Stupave. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

MUDR. ERDÉLYIOVÁ ZAJTRA NEORDINUJE

MUDr. Erdélyiová oznamuje svojim pacientom, že v piatok 13. decembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania voľna po službe.

celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

PÍSMENKOVANIE V KNIŽNICI UŽ DNES

Mestská knižnica Ruda Morica vás pozýva na besedu s úspešnými slovenskými autorkami Silviou Antalíkovou a Danou Hlavatou, ktorá sa uskutoční už dnes 12.12.2019 o 18.15 hod. v knižnici.

celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

DNES ZASADÁ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa uskutoční dnes, t. j. 12. decembra 2019 od 14.00 hod. v Kultúrnom dome na Agátovej ulici č. 9 v Stupave. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÝ KONCERT

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vás pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29.12.2019 od 17.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Stupave.

celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KOMPOSTÉRY V SOBOTU AJ NA TRHU

Oznamujeme občanom, že v sobotu 14.12.2019 bude mesto Stupava odovzdávať kompostéry na trhovisku v Stupave (lokalita Barónové). celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ŽUPNÉ VIANOCE

Pozývame vás na Župné Vianoce, ktoré sa uskutočnia už tento týždeň, a to v termíne od 13. do 15. decembra 2019.

celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

CHCETE SA STAŤ ČLENOM REDAKČNEJ RADY? PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DODNES!

Mesto Stupava hľadá ďalších členov redakčnej rady Stupavských novín.

celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

AKTUALIZÁCIA CESTOVNÝCH PORIADKOV OD 15.12.2019

Spoločnosť Slovak Lines informuje cestujúcich občanov o zmenách cestovných poriadkov platných od 15.12.2019. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

GITAROVÝ KONCERT

Základná umelecká škola v Stupave vás pozýva na Gitarový koncert žiakov z triedy Mgr. art. Vladimíra Ondrejčáka, PhD.,
ktorý sa uskutoční 16.12.2019 o 17.00 hod. v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V IV. OBVODE

Nezabudnite, dnes budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v IV. obvode.

celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÁ BURZA KNÍH

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetkých priaznivcov písaného slova na Vianočnú burzu kníh, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20.12.2019 od 10.00 do 18.00 hod. v knižnici. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VY EŠTE NEKOMPOSTUJETE?

Oznamujeme obyvateľom, že stále prebieha odovzdávanie kompostérov. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZIMNÁ SOCIÁLNA BURZA

Pozývame vás na ďalšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca, ktorá sa uskutoční 21. decembra 2019 od 8.00 do 11.30 hod. vo výstavnej sále MKIC. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2019 od 14.00 hod. v Kultúrnom dome na Agátovej ulici č. 9 v Stupave.

celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V IV. OBVODE

Nezabudnite, zajtra budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v IV. obvode. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

PÍSMENKOVANIE POD VIANOČNÝM STROMČEKOM

Mestská knižnica Ruda Morica vás pozýva na predvianočnú besedu s úspešnými slovenskými autorkami Silviou Antalíkovou a Danou Hlavatou.

celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

MESTO STUPAVA HĽADÁ ČLENOV REDAKČNEJ RADY

Mesto Stupava hľadá ďalších členov redakčnej rady Stupavských novín. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

POZVÁNKA NA ADVENTNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

Základná umelecká škola v Stupave vás pozýva na Adventný koncert žiakov ZUŠ, ktorý sa uskutoční 13. decembra 2019 o 18.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Stupave.

celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

CESTOVATEĽSKÉ INŠPIRÁCIE – GRUZÍNSKO, ARMÉNSKO A ARTSACH

Minulý týždeň sa v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave konala ďalšia prednáška z cyklu Cestovateľských inšpirácií. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Admin dk
prvá prechádzajúci
z 19
posledná