Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 19
posledná

územný plán Stupava

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA STUPAVA č.8 A č.9

Územnoplánovacia dokumentácia Zmeny územného plánu mesta Stupava č.8 a č.9 je k nahliadnutiu na mestskom úrade v Stupave v čase stránkových hodín na referáte územného rozvoja. celý text

ostatné, náš tip | 28. 5. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
BVS

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU

Spoločnosť BVS, a.s. oznamuje občanom, že dňa 27.07.2020 od 08:30 hod. do 12:00 hod. bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v Stupave na ulici Hlavná z dôvodu plánovanej opravy. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
t

ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU OD RD V IV. OBVODE

Oznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v IV. obvode uskutoční dňa:
15. júla (streda) 2020
Vrecia s vytriedeným odpadom treba vyložiť najneskôr do 7:00 hod.
MsÚ, referát odpadového hospodárstva celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Práca

PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Stupava,  Hlavná 1/24,  900 31  Stupava   prijme  do pracovného pomeru  zamestnanca na  pozíciu:   referent  stavebného úradu. celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
mapa

OBMEDZENIE VYPÚŠŤANIA VODY NA ULICIACH DUBOVÁ, LIESKOVÁ A PLATANOVÁ

V súvislosti s haváriou prečerpávacej stanice Liesková prosíme obyvateľov ulíc Dubová, Liesková a Platanová, aby dočasne do odvolania nevypúšťali bazénové a iné ako splaškové vody do kanalizácie. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Dopravné ihrisko

DOPRAVNÉ IHRISKO PRI ZŠ JE V LETE OTVORENÉ

Dopravné ihrisko v areáli Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave otvorilo počas leta svoje brány. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
LETNÉ KINO 1

LETNÉ KINO

Mestské kultúrne a informačné centrum a Mestská knižnica Ruda Morica Vás srdečne opäť po roku pozývajú na premietania filmov v záhrade knižnice. Zoznam titulov  a začiatok premietania nájdete v priloženom plagátiku.

celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Komár

POSUDZOVANIE KALAMITNEJ SITUÁCIE S KOMÁRMI

Stupava v spolupráci s okolitými obcami požiadala Regionálny úrad verejného zdravotníctva o zhodnotenie situácie v súvislosti s nadmerným výskytom komárov v kraji. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Lekár

ČERPANIE DOVOLENKY

MUDr.Valášková oznamuje občanom, že v dňoch od 13.7.do 17.7.bude čerpať dovolenku. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Porucha prečerpávačky

HAVÁRIA PREČERPÁVACEJ STANICE LIESKOVÁ

Po odpojení odberného miesta od elektriny, pravdepodobne na podnet majiteľa, ktorým je spoločnosť MEDTRADE s.r.o., prišlo k havárii na prečerpávacej stanici Liesková - Lesná. Nastal výpadok čerpadiel a odpadové vody zo šachty sa začali vyplavovať na ulicu. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
BUS

ANKETA: OBYVATEĽOM ZATIAĽ NAJVIAC CHÝBA SPOJ NA BORY

Podľa komentárov v ankete k cestovným poriadkom obyvateľom Stupavy zatiaľ najviac chýba spoj smerom na centrum Bory. Medzi doterajšími návrhmi nechýbajú miesta na nové zastávky či zriadenie školského autobusu. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Dobrovoľná zbierka

PRVÉ KROKY K REVITALIZÁCII TROYEROVHO NÁMESTIA A KÚRIE

PRVÉ KROKY K REVITALIZÁCII TROYEROVHO NÁMESTIA A KÚRIE
V júni prebehlo prvé kolo architektonickej súťaže revitalizácie Troyerovej kúrie a výstavby nových priestorov Základnej umeleckej školy. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
lekár

ČERPANIE DOVOLENKY MUDR. ERDELYIOVÁ

Oznamujeme občanom, že od 6.7.2020 do 17.7.2020 nebude MUDr. Erdelyiová ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Jánoš a MuDr. Magala, len akútne prípady. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Lekár

ORDINAČNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN - MUDr. SZÁZ

Ordinačné hodiny počas letných prázdnin 29.6.2020.-31.8.2020
PONDELOK-ŠTVRTOK
7.30-8.00 odbery
8.00-16.30 hod. prevencie, poradne, chorí celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Kino Júl 2020

POZVÁNKA DO LETNÉHO KINA - PROGRAM JÚL 2020

Mestská knižnica v Stupave Vás pozýva do letného kina a zverejňuje program na Júl 2020 celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Dni zelá

DNI ZELÁ TENTO ROK NEBUDÚ

Dni zelá, tradičné kultúrne podujatie v našom meste, sa tento rok počas prvého októbrového víkendu neuskutočnia. Rozhodol o tom Krízový štáb mesta Stupava na základe opatrenia Vlády SR prijatého k organizácii hromadných podujatí. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
HANDBALL STUPAVA

HANDBALL ACADEMY – STUPAVA

Handball Academy v tomto roku oslavuje piate výročie od svojho založenia. Aktuálne sú však všetci jej hráči a hráčky ťažko skúšané, pretože už osem týždňov majú individuálnu prípravu kvôli celosvetovej situácii. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Salón výtvarníkov 2020

STUPAVSKÉ UMELKYNE NA SALÓNE VÝTVARNÍKOV

Medzi renomovanými umelkyňami a umelcami vystavujúcimi svoje diela na 24. ročníku Salónu výtvarníkov nechýbajú ani dve výnimočné výtvarníčky zo Stupavy. Agnes Vavrinová a Barbora Kočišová vďaka svojej úžasnej práci spolu s 88 výtvarníkmi prezentujú umeleckého ducha na tejto prestížnej akcii. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
HASIčI

HASIČI ZASAHUJÚ NIELEN PRI POŽIAROCH

V piatok 29.5.2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru poskytli technickú výpomoc pri riešení havarijného stavu upchatej tlakovej kanalizácie. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
trhovisko

TRHOVISKO SEDLIACKY DVOR

Prevádzková doba:

Streda od 06:00 hod. do 18:00 hod.

Sobota od 06:00 hod. do 14:00 hod. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Oznámenie

GEODETICKÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ STUPAVY

Počas mesiacov máj až júl 2020 budú v katastrálnom území mesta Stupava vykonávať pracovníci Geodetického a kartografického ústavu Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch podľa zákona NR SR č. 215/1995 z.z. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Rozpočet

ZÁVEREČNÝ ÚČET A PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA STUPAVA ZA ROK 2019

Mesto Stupava zverejňuje Záverečný účet a programový rozpočet za rok 2019. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Detské ihrisko

DETSKÉ IHRISKÁ PRIPRAVUJEME NA OTVORENIE

Úrad verejného zdravotníctva povolil pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení aj otvorenie detských ihrísk. Pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava aktuálne pracujú naplno na tom, aby boli pre deti ihriská pripravené podľa nariadení a mohli sme ich bezpečne otvoriť. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
MŠ

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Mesto Stupava oznamuje rodičom, že žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy (MŠ) na školský rok 2020/2021 treba podať v termíne od 1.5.2020 do 15.5.2020. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
ZUŠ Stupava

OZNAM ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY - PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky do všetkých odborov ZUŠ na školský rok 2020/2021 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 28.4.2020 o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 uskutočnia v dňoch 27.augusta 2020 a 28.augusta 2020 v čase 11.00-18.00.

celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Autobus

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

Od nedele 19.04.2020 dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov autobusov Slovak Lines. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Knihy

KNIHY PRE STUPAVČANOV

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave rozširuje svoju službu darovania kníh. Knihy budú k dispozícii všetkým záujemcom až do prípadného vyčerpania zásob určených na Bazár kníh alebo spustenie knižnice do bežnej prevádzky. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Polícia Malacky

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V MALACKÁCH INFORMUJE

V súvislosti s rozhodnutím vlády o rozšírení núdzového stavu budú v stredu 8. apríla 2020  a vo štvrtok 9. apríla 2020 zrušené úradné hodiny na  klientskych centrách, oddeleniach dokladov a dopravných inšpektorátoch v celej SR.Zároveň je zakázaný vstup do priestorov týchto pracovísk. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Rozkopávky

ZAČATIE ROZKOPÁVOK - REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV

Mesto Stupava oznamuje občanom, že v termíne od 03.04.2020 do 31.10.2020 budú v našom meste prebiehať rozkopávky z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia na uliciach Budovateľská, Bezručová, S. Chalúpku, J.Kráľa, Zdravotnícka, Hlavná. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Knihy pre seniorov

KNIHY PRE SENIOROV

Dnes 06.04.2020 spúšťa Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave bezplatnú službu výpožičky kníh pre stupavských seniorov nad 60 rokov. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Prečerpávačka

KANALIZÁCIA DOSTÁVA STÁLE ZABRAŤ

Včerajšie čistenie prečerpávacích staníc opäť potvrdilo nezodpovedný prístup niektorých obyvateľov. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Rúška

POVINNOSŤ NOSENIA OCHRANNÉHO RÚŠKA NA VEREJNOSTI

Vláda a Ústredný krízový štáb schválili 27. marca 2020 bezodkladnú povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím horných dýchacích ciest, teda povinnosť používať rúška. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Triedený odpad

ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU OD RD V I. OBVODE

Oznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v I. obvode uskutoční dňa:
1. apríl (streda) 2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Hľadám rúška

NOVÁ APLIKÁCIA - HĽADÁM RÚŠKA

Mesto Stupava v reakcii na súčasnú situáciu odporúča svojím občanom novú aplikáciu na https://www.hladamruska.sk celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Armáda spásy

POĎAKOVANIE ČLENOM ARMÁDY SPÁSY

Mesto Stupava ďakuje členom Armády spásy za ich neoceniteľnú pomoc pri distribúcii ochranných rúšok a potravinovej pomoci našim osamelým dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým dôchodcom. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
pozor

NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE COVID-19

Mesto sústredilo všetky informácie o koronavíruse COVID-19 do jednej sekcie a nájdete tam všetky odporúčania, opatrenia, usmernenia a informácie. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
ZS

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA MUDr. DARAŠOVEJ ORDINUJE V NÚDZOVOM REŽIME

V dňoch 16.3 - 27.3 ordinuje zubná ambulancia MUDr. Darašovej v núdzovom režime. Po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónnom čísle: 02/ 65935 861 ošetrujú len akútne stavy od pondelka do piatka v čase 8-11 h. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
POŠTA

SLOVENSKÁ POŠTA INFORMUJE

S cieľom chrániť zamestnancov a obyvateľov miest a obcí prijala Slovenská pošta prísnejšie ochranné opatrenia. Vyzýva obyvateľov na zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
POZOR

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA VLÁDY SR

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 15.03.2020 prijala viacero opatrení, kde okrem iného rozhodla o týchto obmedzeniach. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
POZOR

OPATRENIE ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky nariaďuje tieto opatrenia. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
úrad

ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB MESTA STUPAVA

Dnes 13.03.2020 o 9:00 hod.sa uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu mesta Stupava. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Triedený odpad

ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU OD RD V II. OBVODE

znamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v II. obvode uskutoční dňa:
18. marca (streda) 2020 celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Rozhodnutie

ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Rozhodnutie primátora mesta Stupava na odporúčanie krízového štábu o prerušení prevádzky školských zariadení pre potreby sociálnej poisťovne. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Mimoriadna situácia

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - MIMORIADNA SITUÁCIA

Vláda SR podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky; celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
pozor

OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU K PREVENCII ŠIRENIA KORONAVÍRUSU

Mesto Stupava zverejňuje preventívne opatrenia prijaté Krízovým štábom na zabránenie šírenia koronavírusu, ktorý vyvoláva ochorenie COVID - 19. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Hasiči

UPOZORNENIE PREZÍDIA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
MAS

MOŽNOSTI FINANČNEJ PODPORY MALÝM A STREDNE MALÝM PODNIKATEĽOM

MAS Dolné Záhorie informuje o možnosti  poskytnutia finančnej podpory, a tiež bezplatnej poradenskej podpory malým a stredne malým podnikateľom. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Ružová

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY RUŽOVÁ

Materská škola na Ružovej ulici č. 7 v Stupave je na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava uzatvorená pre zvýšený výskyt respiračných ochorení v termíne od 11.02. do 14.02.2020. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Statistika

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v dňoch od 03. februára 2020 do 17. júla 2020 zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
to

ZMENA ULÍC V KALENDÁRI TRIEDENÉHO ZBERU

Upozorňujeme Vás, že v “Kalendári zberu triedeného odpadu v Stupave v roku 2020” sa presunuli niektoré ulice oproti roku 2019. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Práca

PRACOVNÁ PONUKA

Materská škola Marcheggská 58, 900 31 Stupava prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď učiteľa/ku na plný pracovný úväzok. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
ZS

ČERPANIE VOĽNA PO SLUŽBE

MUDr. Erdelyiová oznamuje občanom, že dňa 17.01.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania voľna po službe. Zastupuje MUDr. Jánoš a MUDr. Magala - akútne prípady celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Stromček

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Verejnoprospešné služby Stupava Informujú o vývoze vianočných stromčekov nasledovne:
Každý pondelok a to: dnes t.j. 13.1.2020 a potom daľšie pondelky, 20.1, 27.1 a 3.2.2020
celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
Pozvánka na koncert

POZVÁNKA NA KONCERT

Pozývame vás na hudobný komorný koncert Duo Ex Animo, ktorý sa uskutoční 11.1.2020 o 17:00 hod. v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Róbert Bubnič
#

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím, nech máte každú minútu aspoň jeden dôvod na úsmev. celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Admin dk
#

STRÁNKOVÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU DNES A 30.12.2019

Pripomíname, že dnes 23. decembra a v pondelok 30. decembra 2019 budú z dôvodu zvýšeného čerpania dovoleniek upravené stránkové hodiny mestského úradu.
celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES HASIČSKÁ KAPUSTNICA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave vás pozýva na tradičnú Hasičskú kapustnicu, ktorá sa uskutoční už dnes 21.12.2019 od 13.00 hod. pri požiarnej zbrojnici.
celý text

ostatné | 21. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

CESTOVATEĽSKÉ INŠPIRÁCIE V KNIŽNICI

Záverečná prednáška z cyklu Cestovateľských inšpirácií nás zaviedla do farebného Maroka. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZIMNÁ SOCIÁLNA BURZA

Pozývame vás na ďalšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca, ktorá sa uskutoční 21.12.2019 od 8.00 do 11.30 hod. vo výstavnej sále MKIC.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

MUDR. SALČÍK BUDE ČERPAŤ DOVOLENKU

Pediatrická ambulancia MUDr. Salčíka v Zohore informuje o čerpaní dovolenky. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Nezabudnite, Zberný dvor na Mierovej ulici v Stupave bude dnes 20. decembra 2019 otvorený do 14.00 hod.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OZNAM PRAKTICKÝCH AMBULANCIÍ

Pripomíname oznam praktických ambulancií pre dospelých v Stupave o čerpaní zimnej dovolenky. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES BURZA KNÍH

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetkých priaznivcov písaného slova na Vianočnú burzu kníh, ktorá sa uskutoční dnes a zajtra 20.12. od 10.00 do 18.00 hod. v knižnici. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

FANTO A VIANOČNÝ TELEPORT

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetky deti a ich rodičov na bábkové divadlo Fanto a vianočný teleport, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 10.00 hod. v knižnici.
celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V III. OBVODE

Nezabudnite, dnes budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v III. obvode. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KNIŽNICA OD SOBOTY ZATVORENÁ

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave oznamuje svojim čitateľom, že v termíne od 21.12.2019 do 6.1.2020 bude zatvorená. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

STUPAVSKÉ VĹČATÁ

Posledné stretnutie Stupavských vĺčat malo sviatočnú atmosféru. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZIMNÁ SOCIÁLNA BURZA

Pozývame vás na ďalšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca, ktorá sa uskutoční 21.12.2019 od 8.00 do 11.30 hod. vo výstavnej sále MKIC. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

STRÁNKOVÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU 23. A 30.12.2019

Mestský úrad Stupava oznamuje, že v dňoch 23. a 30.12.2019 budú z dôvodu zvýšeného čerpania dovoleniek upravené stránkové hodiny mestského úradu. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V II. OBVODE

Nezabudnite, dnes budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v II. obvode. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

HASIČSKÁ KAPUSTNICA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave vás pozýva na tradičné podujatie Hasičská kapustnica, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 13.00 hod. pri požiarnej zbrojnici.
celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÁ BURZA KNÍH

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetkých priaznivcov písaného slova na Vianočnú burzu kníh, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20.12.2019 od 10.00 do 18.00 hod. v knižnici. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

MUDR. SALČÍK VO ŠTVRTOK NEORDINUJE

Pediatrická ambulancia MUDr. Salčíka v Zohore oznamuje všetkým dotknutým, že vo štvrtok 19.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie.

celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS SVIATKOV

Spoločnosť Verejnoprospešné služby Stupava oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov bude prebiehať v upravenom režime. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÝ KONCERT

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vás pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29.12.2019 od 17.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Stupave.
celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor na Mierovej ulici v Stupave bude v piatok 20. decembra 2019 otvorený do 14.00 hod.

celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

OZNAM PRAKTICKÝCH AMBULANCIÍ

Pripomíname oznam praktických ambulancií pre dospelých v Stupave o čerpaní zimnej dovolenky. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V III. OBVODE

Nezabudnite, 19.12.2019 budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v III. obvode.

celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES GITAROVÝ KONCERT

ZUŠ v Stupave vás pozýva na Gitarový koncert žiakov z triedy Mgr. art. Vladimíra Ondrejčáka, PhD., ktorý sa uskutoční dnes, t. j. 16.12.2019 o 17.00 hod. v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

FANTO A VIANOČNÝ TELEPORT

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetky deti a ich rodičov na bábkové divadlo Fanto a vianočný teleport, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 10.00 hod. v knižnici.

celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZIMNÁ SOCIÁLNA BURZA

Pozývame vás na ďalšiu charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca, ktorá sa uskutoční 21.12.2019 od 8.00 do 11.30 hod. vo výstavnej sále MKIC.

celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KNIŽNICA BUDE ZATVORENÁ

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave oznamuje svojim čitateľom, že v termíne od 21.12.2019 do 6.1.2020 bude zatvorená. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU V II. OBVODE

Nezabudnite, 18.12.2019 budú pracovníci VPS Stupava vykonávať zber triedeného odpadu z rodinných domov (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v II. obvode.

celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

REVITALIZOVANÉ DETSKÉ IHRISKO

Vďaka získanej územnej dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja prešlo v týchto dňoch mestské detské ihrisko na Ulici Janka Kráľa (medzi bytovými domami na Hlavnej a Ružovej ulici) revitalizáciou. celý text

ostatné | 14. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

NADÝCHALI STE SA UŽ VIANOČNEJ ATMOSFÉRY?

Pozývame vás na Župné Vianoce, ktoré aktuálne prebiehajú na Námestí sv. Trojice v Stupave a v synagóge. celý text

ostatné | 14. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

Už dnes 13. decembra 2019 o 19.00 hod. slávnostne rozsvietime náš spoločný vianočný stromček na Námestí sv. Trojice v Stupave.

celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

UŽ DNES ADVENTNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

Základná umelecká škola v Stupave vás pozýva na Adventný koncert žiakov ZUŠ, ktorý sa uskutoční už dnes (13.12.2019) o 18.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Stupave.

celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KOMPOSTÉRY ZAJTRA AJ NA TRHU

Oznamujeme občanom, že v sobotu 14.12.2019 bude mesto Stupava odovzdávať kompostéry na trhovisku v Stupave (lokalita Barónové). celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

HASIČSKÁ KAPUSTNICA

Dobrovoľný hasičský zbor v Stupave vás pozýva na tradičné podujatie Hasičská kapustnica, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 od 13.00 hod. pri požiarnej zbrojnici.

celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÁ BURZA KNÍH

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave pozýva všetkých priaznivcov písaného slova na Vianočnú burzu kníh, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20.12.2019 od 10.00 do 18.00 hod. v knižnici. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

AJ POČAS VIANOČNÝCH NÁKUPOV MÔŽETE POMÔCŤ ŠKOLE

Stačí pred nákupom cez internetový obchod navštíviť stránku www.dobromat.sk a vybrať pomoc pre Základnú školu kpt. Nálepku v Stupave. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

MUDR. ERDÉLYIOVÁ ZAJTRA NEORDINUJE

MUDr. Erdélyiová oznamuje svojim pacientom, že v piatok 13. decembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania voľna po službe.

celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

PÍSMENKOVANIE V KNIŽNICI UŽ DNES

Mestská knižnica Ruda Morica vás pozýva na besedu s úspešnými slovenskými autorkami Silviou Antalíkovou a Danou Hlavatou, ktorá sa uskutoční už dnes 12.12.2019 o 18.15 hod. v knižnici.

celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

DNES ZASADÁ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa uskutoční dnes, t. j. 12. decembra 2019 od 14.00 hod. v Kultúrnom dome na Agátovej ulici č. 9 v Stupave. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

VIANOČNÝ KONCERT

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vás pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29.12.2019 od 17.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Stupave.

celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

KOMPOSTÉRY V SOBOTU AJ NA TRHU

Oznamujeme občanom, že v sobotu 14.12.2019 bude mesto Stupava odovzdávať kompostéry na trhovisku v Stupave (lokalita Barónové). celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

ŽUPNÉ VIANOCE

Pozývame vás na Župné Vianoce, ktoré sa uskutočnia už tento týždeň, a to v termíne od 13. do 15. decembra 2019.

celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

CHCETE SA STAŤ ČLENOM REDAKČNEJ RADY? PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DODNES!

Mesto Stupava hľadá ďalších členov redakčnej rady Stupavských novín.

celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

AKTUALIZÁCIA CESTOVNÝCH PORIADKOV OD 15.12.2019

Spoločnosť Slovak Lines informuje cestujúcich občanov o zmenách cestovných poriadkov platných od 15.12.2019. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
#

GITAROVÝ KONCERT

Základná umelecká škola v Stupave vás pozýva na Gitarový koncert žiakov z triedy Mgr. art. Vladimíra Ondrejčáka, PhD.,
ktorý sa uskutoční 16.12.2019 o 17.00 hod. v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Admin dk
prvá prechádzajúci
z 19
posledná