Navigácia

Obsah

Sociálna starostlivosť

Čo vybavíte

Mesto Stupava v rámci poskytovania sociálnej starostlivosti pomáha svojim obyvateľom tak, že im poskytuje alebo zabezpečuje:

Nutným predpokladom poskytovania opatrovateľskej služby je posúdenie odkázanosti žiadateľa na opatrovateľskú službu, ktorú tiež vykonáva mesto Stupava.


U koho vybavíte

Mgr. Soňa Tomeková – referát sociálnych vecí
Tel.: 02 / 6020 0914
Mobil: 0905 701 345
e-mail: sona.tomekova@stupava.sk

Bc. Ivana Nechybová – koordinátorka opatrovateľskej služby
Tel.:  02 / 6020 0914
Mobil:  0905 405 232
e-mail: ivana.nechybova@stupava.sk