Navigácia

Obsah

2021

 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 27 025,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy Marcheggská v Stupave

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 77 940,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Obnova severovýchodnej častioplotenia kaštieľskeho parku v Stupave

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 102 471,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Vybudovanie atletickej dráhy a multifunkčného ihriska
v areáli ZŠ Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 173 724,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

 

2020

Mimoriadnej odmeny pre zamestnancov za prácu v období prvej vlny pandémie

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 11 194,00 eur                                       Schválená suma: 11 194,00  eur

Detail projektu:  pdf.

Dotácia na vybavenia kuchyne v ZŠ kpt. Nálepku

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 4 422,00 eur                                       Schválená suma: 4 422,00  eur

Detail projektu:  pdf.

Zveľadenie detských ihrísk a spoločných priestranstiev

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 230 € + 10 € spoluúčasť                      Schválená suma: 120,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Zveľadenie areálu MŠ Janka Kráľa v  Stupave

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 5.000,00 eur                                       Schválená suma: 2 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 18 920,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Pomoc seniorom v čase šírenia pandémie COVID 19

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 1 000,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Príspevok na úradu nákladov v čase pandémie

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 2 700,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Revitalizácia parku M.R. Štefánika v Stupave

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 1 993,21 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Finančný príspevok z poplatkov za uloženie odpadov

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: Neschválené                                     Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Podpora opatrení na zmenu klímy v Stupave

Stav projektu:  Zrušené - COVID 19

Žiadaná suma: 15 858,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zlepšenie kvality života ohrozených skupín obyvateľov mesta Stupava dezinfekciou rizikových plôch a priestorov

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 24 000,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení telocvične starej budovy ZŠ v Stupave

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 16 600,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Separovaním odpadu v meste Stupava k zlepšeniu životného prostredia

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 5 736,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zvýšenie kvality terénnych a ambulantných služieb nákupom osobného motorového vozidla

Stav projektu: V realizácií

Žiadaná suma: 10 000,00 eur                                       Schválená suma:  10 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 197 029,50 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Zakúpenie techniky pre podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 88 680,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Nabíjacia stanica pre elektromobili v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 6 360,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

 

2019

 

Naše Mesto

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 230,00 eur                                       Schválená suma: 230,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Územná dotácia - (zakúpenie herných prvkov na detské ihrisko)

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 6 615,00 eur                                       Schválená suma: 6 615,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Rozšírenie exteriérového vybavenia v školských zariadeniach

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 10 000,00 eur                                       Schválená suma: 10 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Areál MŠ Zvončeková

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 616 400,00 eur                                       Schválená suma: 616 400,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Havarijný stav -elektroinštalácia(silnoprúd)

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 120 000,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Objavujme a chráňme dary prírody

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 2 920,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Malá ľadová plocha-multifunkčná športová plocha

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 244 000,00 eur                                       Schválená suma: Celú sumu objektu                                                                                                                                hradí SZĽH.

Detail projektu:  pdf.

Atletická dráha

Stav projektu: Neschválené

Žiadaná suma: 62 067,72 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Dni zelá 2020

Stav projektu: Neschválené z dôvodu pandémie COVID 19

Žiadaná suma: 3 597,00 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Obnova schodiska kultúrneho strediska

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 15 000,00 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Prevencia kriminality

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 17 900,36 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 19 831,87 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Hasičská zbrojnica- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 27726,28 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

750. výročie mesta Stupava

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 32 200,20 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 180 395,79 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Adekvátnym mechanickým predčistením k zvýšeniu účinnosti ČOV

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 0 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy- materská škola Marcheggská

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 74 043,00 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

 

2018

 

Bicyklom po Stupave

Stav projektu:  nečerpané z dôvodu krátkeho obdobia

Žiadaná suma: 5 000,00 eur                                       Schválená suma: 5 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Intenzifikácia ČOV

Stav projektu:  neschválené

Žiadaná suma: 77 520,00 eur                                       Schválená suma: neschválené

Detail projektu:  pdf.

Podpora opatrovateľskej služby

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 223 693,08 eur                                       Schválená suma: 223 693,08 eur

Detail projektu:  pdf.

Wifi4EU - inštalácia wifi

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 15 000,00 eur                                       Schválená suma: 15 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Nadstavba novej školy a Projektová dokumentácia

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 2 000 000,00 eur                                       Schválená suma: 2 000 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

 

2017

Obstaranie vybavenia odborných učební a stavebno-technické úpravy na ZŠ v Stupave    

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 95 819,24 eur                                   Schválená suma: 95 819,24 eur

Detail projektu: pdf.

Požiarna zbrojnica-brány

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 29 540,00 eur                                       Schválená suma: 29 540,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Kompostovanie BRKO v meste Stupava

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 183 217,00 eur                                       Schválená suma: 183 217,00 eur

Detail projektu:  pdf.

3E MORAVA NATURE

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 698 192,00 eur                                       Schválená suma: 700 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

https://www.3emoravanature.eu/3e-morava-nature/