Navigácia

Obsah

2024


 

Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta stupava

Stav projektu:   podané/čaká na vyhodnotenie

Žiadaná suma:  431 679,58 EUR                                  Schválená suma: 

Detail projektu:

 

Zvýšenie vyzbieraného vytriedeného odpadu v stupave

Stav projektu:   podané/čaká na vyhodnotenie

Žiadaná suma:  551 886,29 EUR                                  Schválená suma: 

Detail projektu:

 
Detské ihrisko J. Kráľa v Stupave

Stav projektu:   podané/čaká na vyhodnotenie

Žiadaná suma:  7 800,00 EUR                                      Schválená suma: 

Detail projektu:

 

Revitalizácia degradovaného priestoru pri Agátovej, Budovateľskej a Mlynskej ulici

Stav projektu:   Schválené

Žiadaná suma:  7 000,00 EUR                                      Schválená suma: 2 500,00 EUR

Detail projektu:

 

Podpora rozvoja elektromobility v Stupave

Stav projektu:   podané/čaká na vyhodnotenie

Žiadaná suma:  103 200,00 EUR                                      Schválená suma: 

Detail projektu:

 

Národný projekt podpora opatrovateľskej služby

Stav projektu:   Schválené

Žiadaná suma:  458 480,88 EUR                                  Schválená suma: 458 480,88 EUR

Detail projektu: pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 182.29 kB

 

 

 

2023


Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Stupava

Stav projektu: ukončené

Žiadaná suma: 27 257,46 EUR                                    Schválená suma:  27 257,46 EUR

Detail projektu: pdf. (622.42 kB)

 

Automobil pre terénne a ambulantné služby

Stav projektu: ukončené

Žiadaná suma: 12 400,00 EUR                                    Schválená suma:  12 400,00 EUR

Detail projektu: pdf. (622.89 kB)

 

Riešenie dôsledkov migračnej krízy v Stupave

Stav projektu: ukončené

Žiadaná suma: 629 200,00 EUR                                   Schválená suma:  629 200,00 EUR

Detail projektu: pdf.

 

Národný projekt pomoc osobám z Ukrainy pri ich vstupe a integrácií na území SR - samospráva

 

Stav projektu:   Schválené

 

Žiadaná suma:  20 760,00 EUR                                  Schválená suma: 20 760,00 EUR 

 

Detail projektu: pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 565.7 kB

 

Dotácia na stabilizačný príspevok

 

Stav projektu:   Schválené

 

Žiadaná suma:  28 066,60 EUR                                  Schválená suma: 28 066,60 EUR 

 

Detail projektu: pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 460.68 kB

 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

 

Stav projektu:   Schválené

 

Žiadaná suma:  10 125,00 EUR                                  Schválená suma: 10 125,00 EUR 

 

Detail projektu: pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 565.63 kB

 

Cyklo-turistická infraštruktúra v Stupave

 

Stav projektu:   Ukončený

 

Žiadaná suma:  15 000,00 EUR                                  Schválená suma: 13 500,00 EUR 

 

Detail projektu: pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 698.62 kB

 

Kultúrne podujatie Dni zelá 2023 v Stupave

 

Stav projektu:   Ukončený

 

Žiadaná suma:  5 000,00 EUR                                  Schválená suma: 3 700,00 EUR 

 

Detail projektu: pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 876.87 kB

 

 

 

2022


 
Havarijný stav vykurovacích telies a kotlov v hlavnej budove ZŠ v Stupave

Stav projektu:   podané/čaká na vyhodnotenie

Žiadaná suma:  131 225,95 EUR                                  Schválená suma: 

Detail projektu:

Vybudovanie MŠ Zvončeková v Stupave

Stav projektu:   Schválené

Žiadaná suma:  1 730 875,88 EUR                                  Schválená suma: 1 730 875,88 EUR 

Detail projektu: pdf. (704.87 kB)

Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava

Stav projektu:   Schválené

Žiadaná suma:  710 649,88 EUR                                  Schválená suma:  710 694,87 EUR

Detail projektu: pdf. (708.64 kB)

Revitalizácia areálu bývalej železničnej stanice v meste Stupava

Stav projektu:   Neschválené

Žiadaná suma:  14 550,00 EUR                                  Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:

Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava

Stav projektu:   Neschválené

Žiadaná suma:  500 000,00 EUR                                  Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:

Pohyb je radosť!

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 2 285,00 EUR                                  Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  

VYBUDOVANIE ATLETICKEJ DRÁHY A MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
V AREÁLI ZŠ STUPAVA

Stav projektu:  Schválené

Žiadaná suma: 102 163,00 EUR                                  Schválená suma: 102 163,00 EUR 

Detail projektu:  pdf. (168.99 kB)

                           pdf. (204.13 kB)

 

Výsadba a revitalizácia zelene v meste Stupava

Stav projektu:  podané /čaká na vyhodnotenie

Žiadaná suma: 10 167,00 EUR                                  Schválená suma:  

Detail projektu:  

 

2021


Finančný príspevok z poplatkov za uloženie odpadov

 

Stav projektu:  Schválené

Žiadaná suma: 19 080,18 €                                Schválená suma:  19 080,18 € 

Detail projektu:    

 

Separáciou odpadu k zlepšeniu životného prostredia

Stav projektu: Neschválené

Žiadaná suma: 2 000,00 EUR                                  Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:    

Zelenšia pešia zóna v Stupave

Stav projektu: Schválené

Žiadaná suma: 2 000,00 EUR                                  Schválená suma:  2 000,00 EUR   

Detail projektu:        

Premena nepriepustnej plochy parkoviska na "zelené" a revitalizácia zelene v jeho okolí

Stav projektu: Schválené

Žiadaná suma: 6 000,00 EUR                                  Schválená suma:  6 000,00 EUR   

Detail projektu:                                                                                                                                

 

Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na vyhodnotenie

Žiadaná suma: 76 813,68 EUR                                   Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                  vyhodnotenie

Detail projektu:

 

Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

Stav projektu: schválené

Žiadaná suma: 2 811 388,47 EUR                                   Schválená suma:  2 811 388,47 EUR

Detail projektu: pdf. (181.64 kB)

Havarijný stav potrubných rozvodov vykurovania v panelovej budove ZŠ

Stav projektu: schválené

Žiadaná suma: 100 000,00 EUR                                   Schválená suma:  100 000,00 EUR

Detail projektu:

Zvýšenie kvality terénnych a ambulantných služieb nákupom osobného motorového vozidla

Stav projektu: schválené

Žiadaná suma: 10 172,00 EUR                                   Schválená suma:  10 172,00 EUR

Detail projektu: pdf.

Podpora opatrovateľskej služby v meste Stupava

Stav projektu: schválené

Žiadaná suma: 220 320,00 EUR                                   Schválená suma:  220 320,00 EUR

Detail projektu: pdf.

Typ: PDF dokument, Velkosť: 384.67 kB

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 83 220,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy Marcheggská v Stupave

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 77 940,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené                                                                                                                                   

Detail projektu:  pdf.

Obnova severovýchodnej častioplotenia kaštieľskeho parku v Stupave

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 102 471,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Vybudovanie atletickej dráhy a multifunkčného ihriska
v areáli ZŠ Stupava

Stav projektu:   Neschválené

Žiadaná suma: 173 724,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené                                                                                                                                  

Detail projektu:  pdf.

 

2020


 

Mimoriadnej odmeny pre zamestnancov za prácu v období prvej vlny pandémie

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 11 194,00 eur                                       Schválená suma: 11 194,00  eur

Detail projektu:  pdf.

Dotácia na vybavenia kuchyne v ZŠ kpt. Nálepku

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 4 422,00 eur                                       Schválená suma: 4 422,00  eur

Detail projektu:  pdf.

Zveľadenie detských ihrísk a spoločných priestranstiev

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 230 € + 10 € spoluúčasť                      Schválená suma: 120,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Zveľadenie areálu MŠ Janka Kráľa v  Stupave

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 5.000,00 eur                                       Schválená suma: 2 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 18 920,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Pomoc seniorom v čase šírenia pandémie COVID 19

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 1 000,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Príspevok na úradu nákladov v čase pandémie

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 2 700,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Revitalizácia parku M.R. Štefánika v Stupave

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 1 993,21 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Finančný príspevok z poplatkov za uloženie odpadov

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: Neschválené                                     Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Podpora opatrení na zmenu klímy v Stupave

Stav projektu:  Zrušené - COVID 19

Žiadaná suma: 15 858,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zlepšenie kvality života ohrozených skupín obyvateľov mesta Stupava dezinfekciou rizikových plôch a priestorov

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 24 000,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení telocvične starej budovy ZŠ v Stupave

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 16 600,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Separovaním odpadu v meste Stupava k zlepšeniu životného prostredia

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 5 736,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zvýšenie kvality terénnych a ambulantných služieb nákupom osobného motorového vozidla

Stav projektu: V realizácií

Žiadaná suma: 10 000,00 eur                                       Schválená suma:  10 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 197 029,50 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Zakúpenie techniky pre podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 88 680,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

Nabíjacia stanica pre elektromobili v meste Stupava

Stav projektu: podané/čaká na posúdenie

Žiadaná suma: 6 360,00 eur                                       Schválená suma:  podané/čaká na                                                                                                                                    posúdenie

Detail projektu:  pdf.

 

2019

 

Naše Mesto

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 230,00 eur                                       Schválená suma: 230,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Územná dotácia - (zakúpenie herných prvkov na detské ihrisko)

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 6 615,00 eur                                       Schválená suma: 6 615,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Rozšírenie exteriérového vybavenia v školských zariadeniach

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 10 000,00 eur                                       Schválená suma: 10 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Areál MŠ Zvončeková

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 616 400,00 eur                                       Schválená suma: 616 400,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Havarijný stav -elektroinštalácia(silnoprúd)

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 120 000,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Objavujme a chráňme dary prírody

Stav projektu:  Neschválené

Žiadaná suma: 2 920,00 eur                                       Schválená suma:  Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Malá ľadová plocha-multifunkčná športová plocha

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 244 000,00 eur                                       Schválená suma: Celú sumu objektu                                                                                                                                hradí SZĽH.

Detail projektu:  pdf.

Atletická dráha

Stav projektu: Neschválené

Žiadaná suma: 62 067,72 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Dni zelá 2020

Stav projektu: Neschválené z dôvodu pandémie COVID 19

Žiadaná suma: 3 597,00 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Obnova schodiska kultúrneho strediska

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 15 000,00 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Prevencia kriminality

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 17 900,36 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 19 831,87 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Hasičská zbrojnica- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 27726,28 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

750. výročie mesta Stupava

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 32 200,20 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 180 395,79 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Adekvátnym mechanickým predčistením k zvýšeniu účinnosti ČOV

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 0 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy- materská škola Marcheggská

Stav projektu: Neschválené 

Žiadaná suma: 74 043,00 eur                                       Schválená suma: Neschválené

Detail projektu:  pdf.

 

2018

 

Bicyklom po Stupave

Stav projektu:  nečerpané z dôvodu krátkeho obdobia

Žiadaná suma: 5 000,00 eur                                       Schválená suma: 5 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Intenzifikácia ČOV

Stav projektu:  neschválené

Žiadaná suma: 77 520,00 eur                                       Schválená suma: neschválené

Detail projektu:  pdf.

Podpora opatrovateľskej služby

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 223 693,08 eur                                       Schválená suma: 223 693,08 eur

Detail projektu:  pdf.

Wifi4EU - inštalácia wifi

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 15 000,00 eur                                       Schválená suma: 15 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Nadstavba novej školy a Projektová dokumentácia

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 2 000 000,00 eur                                       Schválená suma: 2 000 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

 

2017

Obstaranie vybavenia odborných učební a stavebno-technické úpravy na ZŠ v Stupave    

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma:  99 864,03 EUR                                  Schválená suma: 99 864,03 EUR

Detail projektu: pdf. (151.87 kB)

Požiarna zbrojnica-brány

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 29 540,00 eur                                       Schválená suma: 29 540,00 eur

Detail projektu:  pdf.

Kompostovanie BRKO v meste Stupava

Stav projektu:  Ukončený

Žiadaná suma: 183 217,00 eur                                       Schválená suma: 183 217,00 eur

Detail projektu:  pdf.

3E MORAVA NATURE

Stav projektu:  V realizácií

Žiadaná suma: 698 192,00 eur                                       Schválená suma: 700 000,00 eur

Detail projektu:  pdf.

https://www.3emoravanature.eu/3e-morava-nature/

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách pdf. (265.48 kB)