Navigácia

Obsah

Zriadenie prevádzky a čas prevádzky

Čo vybavíte
Ohlásenie o zriadení a zrušení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb.


Čo potrebujete

  • Oznámenie prevádzkového času pri zriadení prevádzky.
  • Oznámenie zmeny prevádzkového času.
  • Oznámenie o zrušení prevádzky.
  • Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie.
  • Prílohu k žiadosti o súhlas s prevádzkou – PASPORT.
  • Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR).
  • Oznámenie o zrušení – Samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR).

 

U koho vybavíte
JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M. – vedúca majetkovo-právneho oddelenia a údržby majetku
1. poschodie, kancelária č. 2.05
Tel.: 02 / 6020 0939
e-mail: lubica.hofmannova@stupava.sk

 

Súvisiace nariadenia: 

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 5/2014 zo dňa 27. 10. 2014, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Stupava tu na stiahnutie.