Navigácia

Obsah

Projekt Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava

V decembri 2017 uzatvorilo Mesto Stupava s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality „Prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava“.

Cieľom projektu je prevencia, znižovanie a predchádzanie kriminality v meste Stupava prostredníctvom rozšírenia kamerového systému a navrhnutých aktivít pre rizikové skupiny – deti, mládež, ženy a seniori.

Projekt je rozdelený do 4 hlavných aktivít:

  1. Rozšírenie kamerového systému – 3. etapa
  2. Dokážem sa brániť! – kurz sebaobrany
  3. Život bez strachu! – preventívne aktivity vo forme prednášok, besied a prezentácií
  4. Nebudem obeťou! – prednášky pre seniorov a kurzy prvej pomoci.

Rozšírenie kamerového systému bolo realizované v októbri 2018 o 2 kamery – na námestí Svätej Trojice a na križovatke ulíc Zdravotnícka – Ružová.

Záverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie je dostupná na stiahnutie tu: Záverečná správa o realizáciiLogo MINV

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.