Navigácia

Obsah

Odpad

KOMUNÁLNY ODPAD

Vývoz komunálneho odpadu podľa dní a ulíc

Vývoz komunálneho odpadu podľa dní a ulíc.pdf

Ak sa vám z doplnkové uloženie komunálneho odpadurôznych dôvodov nezmestí komunálny odpad do smetnej nádoby, podľa platného VZN z roku 2013 si môžete zakúpiť potrebný počet plastových vriec žltej farby s potlačou „Odpadové hospodárstvo Stupava“. Vrece s komunálnym odpadom je potrebné priložiť k odpadovej nádobe. Jeden kus vreca s potlačou stojí 2,60 eura, zakúpiť si ho môžu len tí, ktorí majú nádobu na komunálny odpad. Predajné miesta sú v zbernom dvore na Mierovej ulici a na Mestskom úrade na Hlavnej ulici v Stupave, v kancelárii Referátu odpadového hospodárstva.

V cene žltého plastového vreca na komunálny odpad sú zahrnuté náklady na manipuláciu s odpadom a jeho uloženie na skládku komunálneho odpadu. K odpadovým nádobám neukladajte iné vrecia s komunálnym odpadom, smetiari vám ich neodoberú.

Program odpadového hospodárstva mesta Stupava na roky 2011 – 2015.pdf

ZBER  TRIEDENÉHO ODPADU V  STUPAVE

Kalendár zberu triedeného odpadu 2023 pdf. (120.34 kB)

Triedenie odpadu, ktorý sa odoberá z kontajnerov na zberných stojiskách pri bytových domoch a v plastových vreciach od rodinných domov. Základné komodity, ktoré sa odvážajú od bytových domov a od rodinných domov, sú: papier, sklo, plasty, tetrapaky a drobný kovový odpad. Plastové vrecia na triedený odpad si môžete vyzdvihnúť na zbernom dvore v Stupave na Mierovej ulici.

ODPOVEDE K TRIEDENIU ODPADU pdf.

Veľkokapacitné kontajnery:
 • Modrý – papier
 • Zelený – sklo
 • Žltý – plasty, tetrapaky, kovové obaly na potraviny a nápoje (konzervy, plechovky)

PAPIER

Kontajner na papier je plechový s modrým vekom, alebo plastový modrý s príslušným nápisom. V rodinných domoch sa papier zbiera do plastových vriec, ktoré občania môžu vyložiť v určený deň pred dom do 7.00 hod. ráno.
Patria sem: noviny, časopisy, pohľadnice, katalógy, knihy bez dosiek, baliaci papier, kartóny, krabičky od čaju, zubnej pasty a podobne.
Nepatria sem: voskový, prepisovací, brúsny, asfaltový a lakovaný papier, všetky druhy znečisteného papiera.

Pre správne zaradenie odpadu pomôže znak na obale:

 • PAP (20) vlnitá lepenka
 • PAP (21) hladká lepenka
 • PAP (22) papier

Papier

SKLO

Kontajner na sklo je sklolaminátový alebo plastový v zelenej farbe, v rodinných domoch sa sklo triedi do plastových vriec.
Patria sem: prázdne sklenené fľaše, z ktorých treba odstrániť kovové uzávery, sklenené poháre, tabuľové sklo a rôzne úlomky skla.
Nepatria sem: zrkadlá, lepené a drôtené sklo, keramika, porcelán, televízne obrazovky, žiarovky, žiarivky, sklobetónové tvárnice, sklá z automobilov, varné a mliečne sklo, termoskové vložky.

Pre správne zaradenie odpadu pomôže znak na obale:

 • GL (70) bezfarebné sklo
 • GL (71) zelené sklo
 • GL (72) hnedé sklo

Sklo

PLASTY

Kontajner na plasty je plastový v žltej farbe, v rodinných domoch sa používa na zber plastové vrece.
Patria sem: PET fľaše, obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov, z aviváže, sprchovacích gélov a šampónov, tégliky od jogurtov a smotany. Všetky plastové obaly na potraviny, kozmetiku a drogériu musia byť vypláchnuté.
Nepatria sem: linoleum, plastové fľaše od oleja, znečistené plastové obaly.

UPOZORNENIE:
Do triedeného zberu plastov nepatria fľaše od oleja, obaly z celofánu, obaly od čipsov.  Tieto obaly uložte do zmesového komunálneho odpadu. Bandasky, sudy, vedrá, záhradný nábytok nepatria do kontajnera, treba ich priniesť na zberný dvor.

Pre správne zaradenie odpadu pomôže znak na obale:

 • PET       (1) Polyetylén tereftalát (PET fľaše od nápojov, saponátových výrobkov)
 • HDPE    (2) Polyetylén vysokej hustoty (obaly z čistiacich prostriedkov, tašky)
 • PVC       (3) Polyvinylchlorid (obaly pre jogurtové nápoje, čistiace prostriedky, škrob, kelímky pre škvarenú masť)
 • LDPE     (4)  Polyetylén nízkej hustoty (fólie, vrecia na odpad, vrecúška, obaly na časopisy)
 • PP         (5)  Polypropylén (obaly na rastlinné maslá, šampóny, čistiace prostriedky, súčiastky do čerpadiel)
 • PS         (6)  Polystyrén (tepelné izolácie, obalový materiál na potraviny, ochranné obaly)


TETRAPAKY (viacvrstvové kombinované materiály)
Kontajnery na tetrapaky sú v  žltej farbe, v rodinných domoch sa používa na zber plastové vrece. Do tetrapakových obalov sú balené najmä mlieko a džúsy. Obaly po vyprázdnení je potrebné vypláchnuť.

Pre správne zaradenie odpadu pomôže znak na obale:
Označujú sa písmenom C – skratka materiálu, ktorý prevažuje. Napríklad nápojový obal (krabica na džús): hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), potom bude označenie C/PAP.

KOVOVÉ OBALY Plechovky od piva alebo iných nápojov, konzervy ukladajte do kontajnera na plasty alebo do vreca spolu s triedenými plastmi.

Plasty, kovy, tetrapaky
ŠATSTVO A OBUV

Do označených kontajnerov bielej farby (nie sú súčasťou interiéru kontajnerových stojísk) môžete uložiť vyprané a poskladané šatstvo aj čistú obuv.

Dovoz triedeného odpadu a jeho ukladanie na zbernom dvore
Zberný dvor sa nachádza na konci Mierovej ulice v Stupave, kam je možné počas celého roka privážať vlastnou dopravou okrem uvedeného triedeného odpadu aj nasledujúce iné druhy odpadov:

OBJEMNÝ ODPAD

Za objemný odpad sa považuje ten, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do nádob na komunálny odpad. Zaraďujme sem napríklad nábytok, koberce, sanitu – umývadlá, WC  misy. Tento druh odpadu prineste na zberný dvor, jeho uloženie nie je spoplatnené.
 

DROBNÝ  STAVEBNÝ  ODPAD

Ide o odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou. V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je stavebný odpad odovzdaný na zbernom dvore spoplatnený. Aktuálna cena za drobný stavebný odpad je určená vo výške 0,078 €/kg.
Za  drobný stavebný odpad je považovaná čistá stavebná suť – tehly, tvárnice, dlažba, obkladačky.

ELEKTRONICKÝ ODPAD

Medzi elektronický odpad patria veľké a malé domáce spotrebiče – chladničky, práčky, mrazničky, televízory, rádiá, počítače, vysávače, fény, kalkulačky, žehličky, varné kanvice, mobilné telefóny, kávovary a podobne.
 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Použitý jedlý olej, uložený v uzavretých plastových fliašiach, odovzdajte do označeného kontajnera na zbernom dvore.
 

POLYSTYRÉN

Na zbernom dvore môžete odovzdať čisté kusy polystyrénu bez znečistenia  stavebným lepidlom. Ďalej polystyrénové výplne z prepravných obalov na televízory, chladničky a podobne.
 

AUTOBATÉRIE

Autobatérie z osobných automobilov patriacich fyzickým osobám môžete bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
 

NEBEZPEČNÝ  ODPAD

Medzi nebezpečné odpady sú zaradené farby, lepidlá, agresívne čistiace prostriedky, riedidlá, pesticídy, oleje z áut, žiarivky. Tento druh odpadu môžete bezplatne odovzdať na zbernom v deň zberu, ktorý je vyznačený v kalendári zberu triedeného odpadu.
 

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZELENE

Na zberný dvor je možné uložiť aj biologický odpad zo záhrad – lístie, burinu, pokosenú trávu, orezané konáre,.


PREVÁDZKOVÉ  HODINY  NA ZBERNOM  DVORE

PO – PIA: 7.00 – 11.30 hod., 12.30 – 15.30 hod.
SO: 9.00 - 14.00 hod. bez prestávky
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.30 hod.