Navigácia

Obsah

Straty a nálezy

Rubrika Straty a nálezy poskytuje  obyvateľom Stupavy informačnú službu o stratených a nájdených predmetoch na území mesta.  


Postup pri ohlasovaní nájdených predmetoch

V prípade, ak nájdete kľúče od bytu, auta, cenné predmety, doklady, či peniaze v hotovosti, odovzdajte ich na miestnom Obvodnom oddelení Policajného zboru, prípadne  Mestskej polícii v Stupave. Po vykonaní povinných formalít (preukázanie totožnosti oznamovateľa, spísanie krátkej zápisnice), zverejnia príslušníci mestskej polície prostredníctvom mestských médií oznam o nájdenom predmete. Po prihlásení sa majiteľa k stratenému predmetu a preverení oprávnenosti jeho vlastníctva, odovzdá mestská polícia v Stupave nájdený predmet  majiteľovi.  Odovzdaním predmetu na polícii sa vyhnete prípadným rizikám a sporom, ktoré môžu vzniknúť medzi nálezcom a majiteľom. 


Kontakt polícia

Polícia SR – Obvodné oddelenie PZ
Park 14, 900 31 Stupava
Mobil: 0961 513 910
Tel.:  02 / 6593 6030
         02 / 6593 6032

Mestská polícia Stupava
Hlavná 9, 900 31 Stupava
Tel.: 159
Tel.: 02 / 6593 4100
Mobil:  0905 621 454


V prípade, ak nájdete predmety, ktoré nemajú vyššiu hodnotu, prípadne neumožňujú vstup k zabezpečeným majetkom, napríklad časti oblečenia, okuliare, detské hračky, a podobne, môžete oznam o ich nájdení  zverejniť v mestských médiách priamo, prípadne vo svojich profiloch na sociálnych sieťach.  


Kontakt redakcia

e-mail: noviny@stupava.sk
Tel.: 02 / 6020 0935