Obsah

Straty a nálezy

Rubrika Straty a nálezy poskytuje  obyvateľom Stupavy informačnú službu o stratených a nájdených predmetoch na území mesta.  


Postup pri ohlasovaní nájdených predmetoch

V prípade, ak nájdete kľúče od bytu, auta, cenné predmety, doklady, či peniaze v hotovosti, odovzdajte ich na miestnom Obvodnom oddelení Policajného zboru, prípadne  Mestskej polícii v Stupave. Po vykonaní povinných formalít (preukázanie totožnosti oznamovateľa, spísanie krátkej zápisnice), zverejnia príslušníci mestskej polície prostredníctvom mestských médií oznam o nájdenom predmete. Po prihlásení sa majiteľa k stratenému predmetu a preverení oprávnenosti jeho vlastníctva, odovzdá mestská polícia v Stupave nájdený predmet  majiteľovi.  Odovzdaním predmetu na polícii sa vyhnete prípadným rizikám a sporom, ktoré môžu vzniknúť medzi nálezcom a majiteľom. 


Kontakt polícia

Polícia SR – Obvodné oddelenie PZ
Park 14, 900 31 Stupava
Mobil: 0961 513 910
Tel.:  02 / 6593 6030
         02 / 6593 6032

Mestská polícia Stupava
Hlavná 9, 900 31 Stupava
Tel.: 159
Tel.: 02 / 6593 4100
Mobil:  0905 621 454


V prípade, ak nájdete predmety, ktoré nemajú vyššiu hodnotu, prípadne neumožňujú vstup k zabezpečeným majetkom, napríklad časti oblečenia, okuliare, detské hračky, a podobne, môžete oznam o ich nájdení  zverejniť v mestských médiách priamo, prípadne vo svojich profiloch na sociálnych sieťach.  


Kontakt redakcia

e-mail: noviny@stupava.sk
Tel.: 02 / 6020 0935

AKTUÁLNE NÁJDENÉ PREDMETY

Rupsak, nájdený v 19. kalenádrnom týždni na podateľni mestského úradu. Majiteľ si ho môže prevziať v budove mestskej polície na Hlavnej 9.

rupsak

 

Detský bicykel, nájdený - 21.11.2023. Majiteľ si ho môže prevziať v budove mestskej polície na Hlavnej 9.

Detský bicykel

 

Mobilný telefón ALCATEL onetouch, majiteľ si ho môže vyzdvyhnúť na mestskej polícii. 

mobilný telefón alcatel

 

Našli sa kľúče, majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na mestskej polícii.

Nájdené kľúče