Obsah

Malý park 

 

1. Krupičkov dom

2. Náučný chodník

3. Skleník grófa Károlyiho