Navigácia

Obsah

Informácie o daňových dlžníkoch 

Zoznam daňových dlžníkov

Mesto Stupava v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2023, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

  • u právnickej osoby 1 600 €
  • u fyzickej osoby 160 €

 

Údaje k 31.12.2023:

 

Právnické osoby pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 245.08 kB

Fyzické osoby pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 527.46 kB