Navigácia

Obsah

Ohlasovanie pobytu

Čo vybavíte

Mesto Stupava je ohlasovňou pobytu pre občanov Slovenskej republiky s miestom stáleho bydliska na území mesta Stupava.


U koho vybavíte

Monika Vrábelová – referát evidencie obyvateľov
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0917
e-mail: monika.vrabelova@stupava.sk