Navigácia

Obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

Čo vybavíte

Osvedčenie podpisov na listinách a listiny, ktoré majú byť použité v rámci Slovenskej republiky. Pre potreby využitia v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.
Mesto Stupava zodpovedá za to, že príslušná osoba sa podpísala na listine, alebo uznala podpis za svoj vlastný. Nezodpovedá však za obsah a formálnu správnosť samotnej listiny.
Mesto Stupava zodpovedá za to, že kópia osvedčenej listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny. Neosvedčuje obsah ani pravdivosť skutočností, ktoré sú uvedené v listine.


Čo potrebujete

 • Platný doklad o totožnosti:
  – občiansky preukaz
  – pas
  – vojenská knižka
  – v prípade cudzinca cestovný pas, ID karta, povolenie na pobyt
 • Listinu, na ktorej má byť podpis osvedčený

Vzory formulárov pre splnomocnenie a čestné vyhlásenie


Správny poplatok (v eurách)*

 • Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis): 2,-
 • Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4): 2,-
 • Osvedčenie fotokópie v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4): 3,-

* Správne poplatky sa obvykle vyberajú v kancelárii v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mesta Stupava.

Mesto Stupava ako správny orgán zvyšuje správny poplatok  za osvedčenie podpisu na 3,00 Eur, ak:

 • je osvedčovanie spojené so zviazaním voľných listín; zvýšenie sa vyberá len za prvý osvedčený podpis na listine
 • sa osvedčovanie podpisu vykonáva mimo úradnej miestnosti alebo mimo stránkových hodín Mestského úradu Stupava.

 

U koho vybavíte

Miroslava Vrábelová – Matrika
prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: miroslava.vrabelova@stupava.sk