Navigácia

Obsah

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0910
Fax: 02 / 6593 4773
IČO: 00305081, DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001   

Mesto Stupava oznamuje, že Mestský úrad v Stupave (vrátane Stavebného úradu) je od piatka 17.12.2021 opäť otvorený pre verejnosť v režime OTP.

 

   Úradné hodiny 

Podateľňa

Pondelok:         07:00 – 12:00   13:00 – 16:30

Utorok:             07:00 – 12:00   13:00 – 15:00

Streda:              08:00 – 12:00   13:00 – 17:30

Štvrtok:            07:00 – 12:00   13:00 – 14:30

Piatok:              07:00 – 12:00

Mestský úrad (okrem stavebného úradu)

Pondelok:         07:00 – 12:00   13:00 – 16:30

Utorok:             nestránkový deň

Streda:              08:00 – 12:00   13:00 – 17:30

Štvrtok:            nestránkový deň

Piatok:              07:00 – 12:00

Stavebný úrad

Pondelok:         08:00 – 12:00

Utorok:             nestránkový deň

Streda:              13:00 – 17:00

Štvrtok:            nestránkový deň

Piatok:              nestránkový deň

Žiadame návštevníkov pracovísk mesta Stupavy, aby dodržiavali tieto pokyny:

  • vstupovať na pracovisko až po telefonickom ohlásení sa príslušnému pracovníkovi a v jeho sprievode,
  • vstupovať na pracovisko (do kancelárie) po jednom,
  • vstupovať na pracovisko s ochranou horných dýchacích ciest (respirátor triedy FFP2 bez výdychového ventilu, pokiaľ sa na neho nevzťahuje výnimka podľa osobitného predpisu),
  • nenavštevovať pracovisko, ak majú príznaky ochorenia COVID-19 alebo sú v karanténe,
  • pri vstupe na pracovisko dezinfikovať si ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
  • nepodávať si ruky,
  • zdržiavať sa na pracovisku a na chodbách mestského úradu iba v nevyhnutnej miere a v odstupoch min. dva metre.

Upozorňujeme, že ak má návštevník príznaky ochorenia COVID-19, zamestnanec mesta Stupavy má právo nevybaviť občana s príznakmi ochorenia a vyzvať ho, aby opustil budovu mestského úradu; má právo požiadať mestskú políciu, aby občana s príznakmi ochorenia vyviedla z budovy mestského úradu.

Podateľňa, spojovateľka, informácie: 02 / 6020 0910 

KONTAKTY MESTSKÝ ÚRAD STUPAVA
 
primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA 02 / 6020 0912 primator@stupava.sk
viceprimátor mesta MVDr. Robert Kazarka 02 / 6020 0936

robert.kazarka@stupava.sk

viceprimator@stupava.sk

prednosta úradu Ing. Mgr. Zuzana Baligová

02 / 6020 0912

0907 034 679

prednosta@stupava.sk

zuzana.baligova@stupava.sk

sekretariát Iveta Tureková 02 / 6020 0912

iveta.turekova@stupava.sk

sekretariat@stupava.sk

referát komunikácie Denisa Komíneková

02 / 6020 0937

0908 913 229

denisa.kominekova@stupava.sk
referát projektov Ing. Bibiana Švárna 02 / 6020 0949

bibiana.svarna@stupava.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR

hlavný kontrolór mesta  

Mgr. Margita Hricová

02 / 6020 0938

0905 391 687

margita.hricova@stupava.sk

hlavny.kontrolor@stupava.sk

ODDELENIE VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY
vedúci oddelenia Ing. Pavol Baxa

02 / 6020 0934

0905 496 084

pavol.baxa@stupava.sk
referát zverejňovania,
IT a autodopravy
Róbert Bubnič

02 / 6020 0933

0917 760 244

robert.bubnic@stupava.sk

matrika

Miroslava Vrábelová 02 / 6020 0916 miroslava.vrabelova@stupava.sk
referát evidencie obyvateľov Monika Vrábelová 02 / 6020 0917 monika.vrabelova@stupava.sk
podateľňa Emília Masárová 02 / 6020 0910 emilia.masarova@stupava.sk
súpisné a orientačné čísla Daniela Komínková 02 / 6020 0948 daniela.kominkova@stupava.sk
referát sociálnych vecí a školstva Mgr. Soňa Tomeková

02 / 6020 0914

0905 701 345

sona.tomekova@stupava.sk
koordinátor opatrovateľskej služby Bc. Ivana Nechybová

0905 405 232

ivana.nechybova@stupava.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE

vedúca oddelenia

Ing. Katarína Tomkovičová

02 / 6020 0922
02 / 6593 4243

0918 475 011

katarina.tomkovicova@stupava.sk

referát účtovníctva, rozpočtu Daniela Drahošová

02 / 6020 0921

0908 734 055

daniela.drahosova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Monika Ivánková 02 / 6020 0919 monika.ivankova@stupava.sk
referát účtovníctva Jana Jankovičová 02 / 6020 0920 jana.jankovicova@stupava.sk
referát daní Mgr. Dominika Mištinová 02 / 6020 0918 dominika.mistinova@stupava.sk
Mgr. Michaela Valentová 02 / 6020 0918 michaela.valentova@stupava.sk
pokladňa Soňa Obermárová 02 / 6020 0932 sona.obermarova@stupava.sk
referát poplatkov
za odpady
Denisa Belošičová 02 / 6020 0911 denisa.belosicova@stupava.sk
Bc. Zuzana Jánošíková 02 / 6020 0915 zuzana.janosikova@stupava.sk
ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúci oddelenia PhDr., Ing. Peter Fischer

02 / 6020 0923

0917 882 680

peter.fischer@stupava.sk

referát  územného rozvoja Vladimír Valachovič

02 / 6020 0935

0917 760 559

vladimir.valachovic@stupava.sk
referát správy miestnych a účelových ciest Milan Hollý

02 / 6020 0942

0917 341 187

milan.holly@stupava.sk
referát dopravy - cestný správny orgán Ing.  Ľudmila Uhliariková

02 / 6020 0945

0918 774 960

ludmila.uhliarikova@stupava.sk 
referát životného prostredia Ing. Malvína Tóthová 02 / 6020 0931 malvina.tothova@stupava.sk

referát odpadového hospodárstva

Neobsadené

02 / 6020 0925

0905 176 644

alexandra.korbelicova@stupava.sk

referát údržby majetku mesta Ján Ventruba

02 / 6020 0972

0905 219 944

jan.ventruba@stupava.sk
referát údržby majetku mesta Štefan Holúbek 0918 604 972 stefan.holubek@stupava.sk
ODDELENIE MAJETKOVO-PRÁVNE A LEGISLATÍVNE
vedúci oddelenia JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M.

02 / 6020 0939

0917 646 055

lubica.hofmannova@stupava.sk
právnik JUDr. Lucia Ďuris Grambličková, LL.M. 02 / 6020 0940 lucia.gramblickova@stupava.sk
referát majetku mesta Iveta Kopčová 02 / 6020 0947 iveta.kopcova@stupava.sk
referát majetku mesta Renata Mištinová 02 / 6020 0926 renata.mistinova@stupava.sk
právnik Neobsadené 02 / 6020 0951 andrea.horvatova@stupava.sk
STAVEBNÝ ÚRAD
vedúci oddelenia JUDr. Andrej Šuba 02 / 6020 0924 andrej.suba@stupava.sk
referát stavebného úradu Adriana Rompfová 02 / 6020 0950 adriana.rompfova@stupava.sk
Ing. Jana Georgievska 02 / 6020 0930 jana.georgievska@stupava.sk
Ing. Estera Herrmannová 02 / 6020 0929 estera.herrmannova@stupava.sk
Ing. Martina Kalaberová 02 / 6020 0928 martina.kalaberova@stupava.sk
Ing. Jana Jamnická 02 / 6020 0927 jana.jamnicka@stupava.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

zodpovedná osoba Ing. Miroslav Ilavský    zodpovednaosoba@stupava.sk
ORGANIZÁCIE MESTA STUPAVA

     MESTSKÁ POLÍCIA

   Hlavná 9, 900 31  Stupava

náčelník Milan Válek

0905 621 454

0915 440 828

nacelnik@stupava.sk
stála služba   159
02 / 6593 4100
 

    VEREJNOPROSPEŠNÉ  SLUŽBY 

    Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

 riaditeľ

Mgr. Marián Závodný

02 / 6593 4112

riaditel@vps-stupava.sk

 autodoprava

Michal Ďurica

02 / 6593 4515

0905 854 151

doprava@vps-stupava.sk

 údržba mesta

Milan Hoďa 0911 930 016 vps@vps-stupava.sk

VODÁRNE  A  KANALIZÁCIE

Devínska cesta 30, 900 31 Stupava

riaditeľ Ing. Michal Polakovič 0905 480 010 info@vak-stupava.sk
administratíva ekonomika 0911 277 909 ekonomika@vak-stupava.sk

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM   

Agátová 9, 900 31  Stupava

riaditeľ Mgr. Barbora Rajtárová 02 / 6593 5096 barbora.rajtarova@mkic.sk
kultúrny referát PhDr. Natália Hoppanová

02 / 6593 4312

0905 536 205

natalia.hoppanova@mkic.sk
ekonóm Milada Kamrlová 02 / 6593 4312 milada.kamrlova@mkic.sk
správca/technik Matej Bubnič 0918 576 089 matej.bubnic@mkic.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA  

Hlavná ulica č. 90/A, 900 31 Stupava

vedúci knižnice Mgr. František Brunner 0911 107 116 frantisek.brunner@mkic.sk
knihovníčka Beáta Tomkovičová 02 / 6593 4818 beata.tomkovicova@mkic.sk
knihovníčka Mgr. Michaela Víchová 02 / 6593 4818 michaela.vichova@mkic.sk