Navigácia

Obsah

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0910
Fax: 02 / 6593 4773
IČO: 00305081, DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001                 

MESTSKÝ ÚRAD V STUPAVE

Úradné hodiny od 2. júla 2020

Úradné hodiny podateľňa mesta Stupava

Pondelok:               07:00 – 16:30

Utorok:                   07:00 – 15:00

Streda:                    08:00 – 17:30

Štvrtok:                  07:00 – 14:30

Piatok:                    07:00 – 12:00

 

Úradné hodiny Mestský úrad okrem Stavebného úradu

Pondelok:               07:00 – 12:00          13:00 - 16:30

Utorok:                   nestránkový deň

Streda:                    08:00 – 12:00          13:00 - 17:30

Štvrtok:                  nestránkový deň

Piatok:                    07:00 – 12:00

 

Úradné hodiny Stavebný úrad

Pondelok:               08:00 – 12:00

Utorok:                   nestránkový deň

Streda:                    13:00 – 17:00

Štvrtok:                  nestránkový deň

Piatok:                    nestránkový deň

Žiadame návštevníkov pracovísk mesta Stupava, aby dodržiavali tieto pokyny:

  • vstupovať na pracovisko s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • nenavštevovať pracovisko, ak majú príznaky ochorenia COVID-19 alebo sú v karanténe,
  • pri vstupe na pracovisko dezinfikovať si ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
  • nepodávať si ruky,
  • zdržiavať sa na pracovisku iba v nevyhnutnej miere.

Upozorňujeme, že ak má návštevník príznaky ochorenia COVID-19, zamestnanec mesta Stupava má právo:

  • zmerať tomuto návštevníkovi teplotu bezkontaktným teplomerom,
  • upozorniť tohto návštevníka, že má príznaky ochorenia COVID-19,
  • nevybaviť tohto návštevníka,
  • vyzvať tohto návštevníka, aby opustil pracovisko mesta Stupava, ak ho návštevník nebude chcieť dobrovoľne opustiť.

 

 

Podateľňa, spojovateľka, informácie: 02 / 6020 0910 

KONTAKTY MESTSKÝ ÚRAD STUPAVA
 
primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA 02 / 6020 0912 primator@stupava.sk
viceprimátor mesta MVDr. Robert Kazarka 02 / 6020 0936

robert.kazarka@stupava.sk

viceprimator@stupava.sk

prednosta úradu Ing. Daniela Vašinová 02 / 6020 0912 prednosta@stupava.sk
sekretariát Iveta Tureková 02 / 6020 0912

iveta.turekova@stupava.sk

sekretariat@stupava.sk

referát komunikácie Denisa Komíneková 02 / 6020 0937 denisa.kominekova@stupava.sk
referát projektov Ing. Bibiana Švárna 02/  6020 0949

bibiana.svarna@stupava.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR

  

Mgr. Margita Hricová

02 / 6020 0938

0905 391 687

margita.hricova@stupava.sk

hlavny.kontrolor@stupava.sk

ODDELENIE VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY
vedúci oddelenia Ing. Pavol Baxa 02 / 6020 0934
0905 496 084
pavol.baxa@stupava.sk
referát zverejňovania,
IT a autodopravy
Róbert Bubnič 02 / 6020 0933
0917 760 244
robert.bubnic@stupava.sk

matrika

Miroslava Vrábelová 02 / 6020 0916 miroslava.vrabelova@stupava.sk
referát evidencie obyvateľov Monika Vrábelová 02 / 6020 0917 monika.vrabelova@stupava.sk
podateľňa Emília Masárová 02 / 6020 0910 emilia.masarova@stupava.sk
súpisné a orientačné čísla Daniela Komínková 02 / 6020 0948 daniela.kominkova@stupava.sk
referát sociálnych vecí Mgr. Soňa Tomeková 02 / 6020 0914
0905 701 345
sona.tomekova@stupava.sk
koordinátor opatrovateľskej služby Bc. Ivana Nechybová 02 / 6020 0914
0905 405 232
ivana.nechybova@stupava.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE

vedúca oddelenia

Daniela Drahošová

02 / 6020 0921
02 / 6593 4243

0908 734 055

daniela.drahosova@stupava.sk

referát rozpočtu Neobsadené 02 / 6020 0922  
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Monika Ivánková 02 / 6020 0919 monika.ivankova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Jana Jankovičová 02 / 6020 0920 jana.jankovicova@stupava.sk
referát daní Mgr. Dominika Mištinová 02 / 6020 0918 dominika.mistinova@stupava.sk
Mgr. Michaela Valentová 02 / 6020 0918 michaela.valentova@stupava.sk
pokladňa Zdenka Obermárová 02 / 6020 0932 zdenka.obermarova@stupava.sk
referát poplatkov
za odpady
Denisa Belošičová 02 / 6020 0911 denisa.belosicova@stupava.sk
Bc. Zuzana Jánošíková 02 / 6020 0915 zuzana.janosikova@stupava.sk
ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúci oddelenia PhDr., Ing. Peter Fischer 02 / 6020 0923
0917 882 680

peter.fischer@stupava.sk

referát  územného rozvoja Vladimír Valachovič

02 / 6020 0935

0917 760 559

vladimir.valachovic@stupava.sk

referát územného plánovania a dopravy

Ing. Lívia Štulajterová

02 / 6020 0945
0905 176 644

livia.stulajterova@stupava.sk

referát životného prostredia

Ing. Malvína Tóthová

02 / 6020 0931

malvina.tothova@stupava.sk

referát odpadového hospodárstva  RNDr. Božena Orgoňová 02 / 6020 0925 bozena.orgonova@stupava.sk
ODDELENIE MAJETKOVO-PRÁVNE A ÚDRŽBY MAJETKU
vedúci oddelenia JUDr. Ľubica Hofmannová

02/  6020 0939

0917 646 055

lubica.hofmannova@stupava.sk
právnik JUDr. Lucia Ďuris Grambličková 02/  6020 0940 lucia.gramblickova@stupava.sk
referát majetku mesta Ing. Alexander Teleky 02 / 6020 0926 alexander.teleky@stupava.sk
referát majetku mesta Renata Mištinová 02 / 6020 0926 renata.mistinova@stupava.sk
referát údržby majetku Ján Ventruba 02 / 6020 0972
0905 219 944
jan.ventruba@stupava.sk
referát údržby majetku Štefan Holúbek 0918 604 972 stefan.holubek@stupava.sk
STAVEBNÝ ÚRAD
vedúci oddelenia JUDr. Andrej Šuba 02 / 6020 0924 andrej.suba@stupava.sk
referát stavebného úradu Adriana Rompfová 02 / 6020 0950 adriana.rompfova@stupava.sk
Ing. Jana Georgievska 02 / 6020 0930 jana.georgievska@stupava.sk
Ing. Estera Herrmannová 02/  6020 0929 estera.herrmannova@stupava.sk
Ing. Jana Jamnická 02 / 6020 0927 jana.jamnicka@stupava.sk
  Ing. Martina Kalaberová 02/  6020 0928 martina.kalaberova@stupava.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZODPOVEDNÁ OSOBA 

  Ing. Miroslav Ilavský    zodpovednaosoba@stupava.sk
ORGANIZÁCIE MESTA STUPAVA

     MESTSKÁ POLÍCIA

   Hlavná 9, 900 31  Stupava

náčelník Milan Válek

0905 621 454

0915 440 828

nacelnik@stupava.sk
stála služba   159
02 / 6593 4100
 

    VEREJNOPROSPEŠNÉ  SLUŽBY 

    Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

 riaditeľ

Mgr. Marián Závodný

02 / 6593 4112

riaditel@vps-stupava.sk

 autodoprava

Michal Ďurica 02 / 6593 4515, 0905 854 151 doprava@vps-stupava.sk

 údržba mesta

Milan Hoďa 0911 930 016 vps@vps-stupava.sk

VODÁRNE  A  KANALIZÁCIE

Devínska cesta 30, 900 31 Stupava

riaditeľ Ing. Michal Polakovič 0905 480 010 info@vak-stupava.sk
administratíva ekonomika 0911 277 909 ekonomika@vak-stupava.sk

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM   

Agátová 9, 900 31  Stupava

riaditeľ 

Mgr. Barbora Rajtárová

02 / 6593 5096

barbora.rajtarova@mkic.sk

 

kultúrny referát PhDr. Natália Hoppanová

02 / 6593 4312
0905 536 205

natalia.hoppanova@mkic.sk

ekonóm

Milada Kamrlová 02 / 6593 4312 milada.kamrlova@mkic.sk
správca/technik               Ing. Milan Pavlík        0918 576 089     milan.pavlik@mkic.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA  

Hlavná ulica č. 90/A, 900 31 Stupava

vedúci knižnice Mgr. František Brunner 0911 107 116 frantisek.brunner@mkic.sk
knihovníčka Beáta Tomkovičová 02 / 6593 4818 beata.tomkovicova@mkic.sk
knihovníčka Mgr. Michaela Víchová 02 / 6593 4818 michaela.vichova@mkic.sk