Obsah

Dovoz obedov

Čo vybavíte

Mesto Stupava zabezpečuje pre svojich odkázaných obyvateľov dovoz obedov. Obedy pripravuje a dodáva Roman Bubnič, IČO: 34909699, Ružová 1002/14, Stupava, 900 31 (ďalej len „dodávateľ obedov“) v prevádzke na Cementárskej ul. č. 15 v Stupave.
Cenu obeda určuje dodávateľ obedov.

V súčasnosti je cena jedného obeda: 4,50 Eur

Úhrada za vydané obedy sa vykonáva mesačne na základe poštovej poukážky, ktorú zasiela dodávateľ obedov jednotlivým klientom na základe skutočného počtu odobratých obedov.

Úhradu je potrebné vykonať do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Čo potrebujete

  • Žiadosť o dovoz obedov
  • K tejto žiadosti je potrebné priložiť tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti (toto tlačivo je potrebná mať vyplnené od praktického lekára) alebo lekársku správu (prepúšťacia) od odborného lekára, fotokópiu rozhodnutia o dôchodku, prípadne aj ZŤP preukaz, občiansky preukaz.
    Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
  • Na základe vyplnenej žiadosti s potrebnými prílohami Mesto Stupava vydá Súhlas na poskytnutie služby – dovoz obedov.
  • Pre dovoz obedov je potrebné zabezpečiť si dva kusy obedárov. Obedár musí byť označený menovkou (meno, priezvisko, adresa). Obedáre žiadateľ doručí do jedálne dodávateľa obedov na Cementárskej ul. 15  pred požadovaným dňom dovozu.
  • Mesto Stupava Vám na konci mesiaca doručí poštovú poukážku s výškou úhrady poplatku za dovoz obedov. Mesačná úhrada bude vypočítaná podľa počtu skutočne dovezených obedov. Vypočítanú čiastku je potrebné uhradiť do 5. dňa od doručenia poštovej poukážky.

Výška poplatku za dovoz jedného obeda zo strany odkázaného obyvateľa je: 0,45 eura


U koho vybavíte

Bc. Ivana Nechybová – koordinátorka opatrovateľskej služby
Tel.:  02 / 6020 0914
Mobil:  0905 405 232
e-mail: ivana.nechybova@stupava.sk