Navigácia

Obsah

OBECNÉ A MESTSKÉ NOVINY

Mesto Stupava má viac ako tridsaťročnú tradíciu vydávania obecných/mestských novín. Spolu s okresným mestom Malacky sa tak zaraďuje medzi dve mestá na Záhorí (s výnimkou Skalice) s najdlhšou samosprávnou vydavateľskou kontinuitou. Zachované periodiká sú cenným zdrojom informácií o živote v Stupave počas uplynulých troch desaťročí.

Štatút mestských novín pdf

Cenník inzercie pdf

                                     Aktuálne číslo Stupavské noviny

 

                                              Stupavské noviny - november2019 pdf.

                                                     

                                                                                Stupavské noviny - november

 

                                               Z histórie 

Stupavské noviny 1/2015Prvé číslo Stupavských novín vyšlo 27. 2. 2015, zameranie periodika je prinášať informácie zo samosprávy, z kultúrneho, spoločenského a športového  života v Stupave. Noviny zmenou názvu získali aj novú hlavičku a celový grafický dizajn. Novinkou bolo aj  personálne posilnenie a profesionalizácia redakcie, ktorá sa skladala zo šéfredaktora, externého redaktora a grafičky. Grafické práce boli zabezpečované s novým technickým vybavením internou formou. Adresné a pravidelné doručovanie do poštových schránok domácností zabezpečovali externí doručovatelia. Redakčná rada mala trojčlenné zastúpenie z radov profesionálov z oblasti publicistiky a kultúry. Koncom roku 2016 redakčná rada zanikla, prerušila sa aj spolupráca s externou jazykovou korektorkou. Z dôvodu nepridelenia finančných zdrojov bol vydavateľ nútený dočasne zastaviť aj vydávanie Stupavských novín. V roku 2017 vyšlo jediné číslo v januári, rozširované voľnou distribúciou bez doručovania do poštových schránok.   

 • Názov: 2015 – 2017, Stupavské noviny
 • Podnázov:
 • Vydavateľ: 2015, mesto Stupava; 2015 – 2017, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
 • Náklad: 1999 – 2014, neuvedené; 2015 – 2017, 5 500 kusov
 • Šéfredaktor: 2015 – 2017, Milan Greguš
 • Redaktorka: 2015 – 2017, Daša Čejková (externá spolupráca)
 • Redakčná rada: 2016, Mgr. Jana Čevelová, Mgr. Ján Krempaský, PhDr. Anna Rácová, CSc.
 • Jazykové korektúry: 2015 – 2016, Oľga Vyhlidalová
 • Grafická spolupráca: 2015 – 2017, Martina Mitická        
 • Tlač: 2015 – 2017, Petit Press
 • Periodicita: mesačník
 • Formát: 2015 – 2017, A3
 • Počet strán: 16 – 28 strán

                

PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI

Podpajštúnske zvesti 0/1999Mesačník Podpajštúnske zvesti začal vychádzať v roku 1999, ambíciou vydavateľa bolo prostredníctvom novín prinášať informácie z regiónu pod hradom Pajštún. Z oslovených samospráv sa stali obsahovými prispievateľmi obce  Záhorská Bystrica, Zohor, Marianka a Borinka. V roku 2011 prešli Podpajštúnske zvesti výraznou zmenou. Noviny získali po prvý krát plnofarebnú tlač, zväčšený formát, novú hlavičku a   celkový grafický redizajn. Redakcia a jej spolupracovníci prešli personálnymi zmenami. V roku 2015 noviny zanikli, ich pokračovateľom je mesačník s názvom Stupavské noviny.

 • Názov: 1999 – 2014, Podpajštúnske zvesti
 • Podnázov: 1999 – 2004, Mesačník pre ľudí dobrej vôle žijúcich v kraji pod Pajštúnom; 2011 – 2014, Mesačník o živote obyvateľov Stupavy
 • Vydavateľ: 1999 – 2014, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
 • Náklad: 1999 – 2014, neuvedené
 • Šéfredaktor: 1999 – 2010, Mgr. Pavel Slezák; 2011 – 2012, nevedené; 2013, Nina Lednická; 2014, Lucia Menclová
 • Redakčná rada: 1999 – 2014, neuvedené
 • Grafická spolupráca: 1999 – 2010, Peter Rác; 2011 – 2012, Martin Muráni, Ľudmila Mihalovičová; 2013 – 2014, Ľudmila Mihalovičová, Kristína Žovinková
 • Tlač: 1999 – 2010, Kníhtlač Gerthofer; 2011 – 2014, Petit Press
 • Periodicita: mesačník mesačník, periodicita bola s výnimkou rokov 2012 – 2014 nepravidelná
 • Formát, počet strán: 1999 – 2010, A4, 16 strán; 2011 – 2014, A3, 12 strán

 

 

STUPAVAN

Stupavan 1/1984Mesto Stupava začalo vydávať vlastné noviny v roku 1984 s názvom Stupavan a podnázvom Informačný spravodaj obce Stupava. Prvé tri ročníky mali formát A5, graficky jednotnú obálku z farebného polokartónu,  vnútro tvoril papier formátu A4 s jedným lomom, ČB obojstranná tlač. Po prechode na väčší formát tlače sa znížil počet strán z pôvodných 20 na 6, neskôr iba na 4. Obecné noviny po získaní mestského štatútu Stupavy  sa v roku 1989 zmenili na mestské noviny.  Od roku 1996 mal Stupavan samostatnú Inzertnú prílohu, o dva roky neskôr bola premenovaná na Inzertné novinky. Periodikum Stupavan bol v tiráži uvádzaný  ako mesačník, v skutočnosti počet vydaných čísiel v jednotlivých rokoch kolísal, počas roka vychádzali aj dvojčísla. S výnimkou rokov 1990 - 1993 bol Stupavan  nepredajný, v rokoch 1999 – 2001 vychádzal ako príloha periodika  Podpajštúnske zvesti.

 • Názov: 1984 – 2001, Stupavan
 • Podnázov: 1984 – Informačný spravodaj obce Stupava; 1990 – 1997, Mesačník o Stupave a Stupavčanoch
 • Vydavateľ: 1984 – 1989, Miestne osvetové stredisko v Stupave; 1989 – 1993, Mestské kultúrne stredisko v Stupave; 1994 – 2001, mesto Stupava
 • Náklad: 1984 – 1997, neuvedené; 1998 – 2001, 1500 kusov
 • Šéfredaktor: 1984 – 1991, neuvedené; 1992 – 2001, Mgr. Pavel Slezák
 • Redakčná rada: 1984 – 1986, Ing. Arpád Osvald (predseda), Vladimír Mencl, PhDr. Anna Rácová, Ing. Dušan Paulík, Božena Jaderková, Ladislav Kudijovský, Jozef Daráš, Miroslav Puškáč; 1986 – 1995, neuvedené; 1996 – 1998, Ing. Anton Daráš (predseda), Ing. Božena Jankovíchová, Ing. Ľuboš Ivica, Anastázia Lachkovičová, Ing. Jozef Ukropec, Ing. ŠtefanTurek, Pavel Slezák; 1999, Ing. Anton Daráš (predseda), Pavel Slezák; 2000 – 2001, neuvedené    
 • Grafická spolupráca: 1984 – 1993, neuvedené; 1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.; 1999 – 2001, Peter Rác
 • Tlač: 1984 – 1993, neuvedené; 1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.; 1999 – 2001, Kníhtlač Gerthofer
 • Periodicita: mesačník, periodicita bola nepravidelná
 • Formát, počet strán: 1984 – 1986, A5, 20 strán; 1987 – 1989, A4, 6 strán; 1989 – 1998, A4, 8 strán; 1999 – 2001, A4, 4 strany