Navigácia

Obsah

Verejné priestranstvá mesta Stupava 

 

Koncepcia riešenia verejných priestranstiev: 

Generel zelene mesta Stupava:

Krajinno-ekologický plán mesta Stupava:

Zoznam ulíc mesta Stupava: Dokument pdf.

 

Kontakt pre podávanie podnetov:  verejnepriestranstvo@stupava.sk

                                                       noviny@stupava.sk