Stupava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

STUPAVSKÉ BLESKOVKY 35, 36

Po letnej odmlke vám Stupavské bleskovky aj dnes prinášajú informácie z diania v Stupave od 1. do 12.9.2021.

✅ Zasadala komisia dopravy, infraštruktúry a informačných technológií.

✅ Boli ukončené práce na obnove povrchu vozovky na Záhradnej ulici.

✅ Referát sociálnych vecí zorganizoval ďalšiu charitatívnu zbierku, tentoraz sa zbieralo jesenné oblečenie a obuv a školské pomôcky.

✅ Prvá septembrová sobota patrila tradičným Stupavským trhom.

✅ Zamestnanci Verejnoprospešných služieb sa venovali obnove náterov na priechodoch pre chodcov v meste, pokračovali v rekonštrukcii lavičiek, ktorá prebieha na sídliskách, cintorínoch, hlavných ťahoch i detských ihriskách. Nezabudli ani na údržbu cyklotrasy smerom na Devínske jazero a ku zrevitalizovanému rybníku v parku umiestnili lavičky a smetné koše.

✅ Mestská polícia v ranných hodinách zaisťovala bezpečný prechod detí cez priechody pre chodcov na Hlavnej ulici. Príslušníci MsP riešili dva vraky vozidiel, tiež priestupky na úseku dopravy a priestupky v zmysle zákona 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov, kontrolovali v zmysle VZN mesta č. 3/2013 ubytovacie zariadenia na území mesta Stupavy. Okrem toho riešili aj šesť priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu.

Dátum vloženia: 17. 9. 2021 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2021 12:03
Autor: Admin dk