Navigácia

Obsah

Kúpa a prenájom pozemku

Čo vybavíte

Prenájom pozemku, prenájom pozemku pod garážou a kúpa pozemku

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o prenájom alebo kúpu pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Stupava.
Prenájom pozemku na dobu určitú – do 10  kalendárnych dní v jednom mesiaci schvaľuje priamo primátor mesta.
Prenájom pozemku na dobu určitú nad 10 dní v jednom mesiaci a na dobu neurčitú a predaj pozemku (nehnuteľností) schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Mgr. Helga Csalavová – vedúca majetkovo-právneho oddelenia
poschodie, kancelária č. 2.05
Tel.: 02 / 6020 0939
e-mail: helga.csalavova@stupava.sk

Renata Mištinová – referát majetkovo-právneho oddelenia
prízemie, kancelária č. 1.05
Tel.: 02 / 6020 0926
e-mail: renata.mistinova@stupava.sk

Ing. Alexander Teleky – referát majetkovo-právneho oddelenia
prízemie, kancelária č. 1.05
Tel.: 02 / 6020 0926
e-mail: alexander.teleky@stupava.sk

Daniela Komínková – referát majetkovo-právneho oddelenia
prízemie, kancelária č. 1.05
Tel.: 02 / 6020 0926
e-mail: daniela.kominkova@stupava.sk