Navigácia

Obsah

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0910
Fax: 02 / 6593 4773
IČO: 00305081, DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1112

Mestský úrad stránkové hodiny:

Pondelok: 7.00 – 16.30 hod.
Streda:      8.00 – 17.30 hod.
Piatok:      7.00 – 12.00 hod.

Pokladňa mestského úradu je v čase obedňajšej prestávky od 12.00 do 13.00 hod. zatvorená.

 

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku 

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7.00 – 16.30 hod.
Streda:      8.00 – 17.30 hod.


Podateľňa, spojovateľka, informácie: 02 / 6020 0910 
KONTAKTY MESTSKÝ ÚRAD STUPAVA
primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA 02 / 6020 0912 primator@stupava.sk
prednosta úradu Ing. Daniela Vašinová 02 / 6020 0913 prednosta@stupava.sk
ODDELENIE VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY
vedúci oddelenia Ing. Pavol Baxa 02 / 6020 0934
0905 496 084
pavol.baxa@stupava.sk
asistentka Iveta Tureková 02 / 6020 0912

iveta.turekova@stupava.sk

sekretariat@stupava.sk

referent zverejňovania,
IT a autodopravy
Róbert Bubnič 02 / 6020 0933
0917 760 244
robert.bubnic@stupava.sk

matrika

Miroslava Vrábelová 02 / 6020 0916 miroslava.vrabelova@stupava.sk
referát evidencie obyvateľov Monika Vrábelová 02 / 6020 0917 monika.vrabelova@stupava.sk
podateľňa Emília Masárová 02 / 6020 0910 emilia.masarova@stupava.sk
súpisné a orientačné čísla Daniela Komínková 02 / 6020 0948 daniela.kominkova@stupava.sk
referent sociálnych vecí Mgr. Soňa Tomeková 02 / 6020 0914
0905 701 345
sona.tomekova@stupava.sk
koordinátor opatrovateľskej služby Bc. Ivana Nechybová 02 / 6020 0914
0905 405 232
ivana.nechybova@stupava.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE

vedúci oddelenia

Daniela Drahošová

02 / 6020 0921
02 / 6593 4243

daniela.drahosova@stupava.sk

referát rozpočtu Neobsadené    
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Monika Ivánková 02 / 6020 0919 monika.ivankova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Jana Jankovičová 02 / 6020 0920 jana.jankovicova@stupava.sk
referát daní Mgr. Monika Kubovičová 02 / 6020 0918 monika.kubovicova@stupava.sk
Mgr. Michaela Valentová 02 / 6020 0918 michaela.valentova@stupava.sk
pokladňa Zdenka Obermárová 02 / 6020 0932 zdenka.obermarova@stupava.sk
referát poplatkov
za odpady
Denisa Belošičová 02 / 6020 0911 denisa.belosicova@stupava.sk
Bc. Zuzana Jánošíková 02 / 6020 0915 zuzana.janosikova@stupava.sk
ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúci oddelenia Ing. Boris Kačani 02 / 6020 0923
 

boris.kacani@stupava.sk

referent odd. uzemneho rozvoja Vladimír Valachovič 02 / 6020 0923 vladimir.valachovic@stupava.sk

referát územného plánovania a dopravy

Ing. Lívia Štulajterová

02 / 6020 0945
0905 176 644

livia.stulajterova@stupava.sk

referát životného prostredia

Ing. Malvína Tóthová

02 / 6020 0931

malvina.tothova@stupava.sk

referát odpadového hospodárstva  RNDr. Božena Orgoňová 02 / 6020 0925 bozena.orgonova@stupava.sk
ODDELENIE MAJETKOVO-PRÁVNE
vedúca oddelenia Mgr. Lenka Jakubčová 02 / 6020 0939 lenka.jakubcova@stupava.sk
právnik Neobsadené 02/  6020 0940  
referent Neobsadené 02 / 6020 0926  
referent Renáta Mištinová 02 / 6020 0926 renata.mistinova@stupava.sk
ODDELENIE ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU
pov. vedením oddelenia JUDr. Andrej Šuba 02 / 6020 0930 andrej.suba@stupava.sk
referent Ing. Helena Šmeringaiová 02 / 6020 0928 helena.smeringaiova@stupava.sk
Neobsadené 02 / 6020 0930  
Neobsadené 02/  6020 0929  
Neobsadené 02 / 6020 0927  
referent Diana Jánošíková 02 / 6020 0930 diana.janosikova@stupava.sk
ODDELENIE PR A MARKETINGU
vedúca oddelenia   02 / 6020 0936  
referent Denisa Komíneková 02 / 6020 0937 denisa.kominekova@stupava.sk
ODDELENIE ÚDRŽBY MAJETKU

vedúci oddelenia

Ján Ventruba 02 / 6020 0972
0905 219 944
jan.ventruba@stupava.sk
referent Martin Rác 02 / 6020 0972
0918 576 089
martin.rac@stupava.sk
referent Štefan Holúbek 0918 604 972 stefan.holubek@stupava.sk
MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA
vedúci knižnice Mgr. František Brunner 0911 107 116 frantisek.brunner@stupava.sk
knihovníčka Beáta Tomkovičová 02 / 659 34 818 beata.tomkovicova@stupava.sk
knihovníčka Mgr. Michaela Víchová 02 / 659 34 818 michaela.vichova@stupava.sk
HLAVNÝ KONTROLÓR adresa: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
 

Mgr. Margita Hricová

02 / 6020 0938
0905 391 687

margita.hricova@stupava.sk

hlavny.kontrolor@stupava.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ing. Miroslav Ilavský    zodpovednaosoba@stupava.sk

MESTSKÁ POLÍCIA STUPAVA

náčelník Milan Válek 0905 621 454 nacelnik@stupava.sk
stála služba   159
02 / 6593 4100
 
MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM Agátová 16, 900 31  Stupava

kultúrny referent

Neobsadené
 
 
PhDr. Natália Hoppanová

02 / 6593 4312
0905 536 205

natalia.budayova@stupava.sk
ekonóm Milada Kamrlová 02 / 6593 4312 milada.kamrlova@stupava.sk