Navigácia

Obsah

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0910
Fax: 02 / 6593 4773
IČO: 00305081, DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1113

Mestský úrad stránkové hodiny:

Pondelok: 7.00 – 16.30 hod.
Streda:      8.00 – 17.30 hod.
Piatok:      7.00 – 12.00 hod.

Pokladňa mestského úradu je v čase obedňajšej prestávky od 12.00 do 13.00 hod. zatvorená.

 

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku 

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7.00 – 16.30 hod.
Streda:      8.00 – 17.30 hod.


Podateľňa, spojovateľka, informácie: 02 / 6020 0910 
KONTAKTY MESTSKÝ ÚRAD STUPAVA
primátor mesta Ing., Mgr. art. Roman Maroš 02 / 6020 0912 primator@stupava.sk
prednosta úradu JUDr. Tomáš Muroň 02 / 6020 0912 prednosta@stupava.sk
ODDELENIE VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY
vedúci oddelenia Ing. Pavol Baxa 02 / 6020 0934 pavol.baxa@stupava.sk
asistentka Jana Demeterová 02 / 6020 0912 jana.demeterova@stupava.sk
referent projektov a registratúry Mgr. Michaela Kapášová 02 / 6020 0940 michaela.kapasova@stupava.sk

matrika

Miroslava Vrábelová 02 / 6020 0917 miroslava.vrabelova@stupava.sk
referát evidencie obyvateľov Monika Vrábelová 02 / 6020 0917 monika.vrabelova@stupava.sk
podateľňa Emília Masárová 02 / 6020 0910 emilia.masarova@stupava.sk
referent zverejňovania, IT a autodopravy Róbert Bubnič 02 / 6020 0933 robert.bubnic@stupava.sk
referent sociálnych vecí Mgr. Soňa Tomeková 02 / 6020 0914
0905 701 345
sona.tomekova@stupava.sk
koordinátor opatrovateľskej služby Bc. Ivana Nechybová 02 / 6020 0914
0905 405 232
ivana.nechybova@stupava.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE

vedúci oddelenia

 

02 / 6020 0922

 

referát rozpočtu Daniela Drahošová 02 / 6020 0921
02 / 6593 4243
daniela.drahosova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Monika Ivánková 02 / 6020 0919 monika.ivankova@stupava.sk
referát účtovníctva, personalistiky a miezd Jana Jankovičová 02 / 6020 0920 jana.jankovicova@stupava.sk
referát daní Mgr. Monika Kubovičová 02 / 6020 0918 monika.kubovicova@stupava.sk
Mgr. Michaela Valentová 02 / 6020 0918 michaela.valentova@stupava.sk
pokladňa Zdenka Obermárová 02 / 6020 0932 zdenka.obermarova@stupava.sk
referát poplatkov
za odpady
Denisa Belošičová 02 / 6020 0911 denisa.belosicova@stupava.sk
Bc. Zuzana Jánošíková 02 / 6020 0915 zuzana.janosikova@stupava.sk
ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúci oddelenia Ing. Roman Vigh 02 / 6020 0923
0917 760 559

roman.vigh@stupava.sk

referát územného plánovania a dopravy

Ing. Lívia Štulajterová

02 / 6020 0945
0905 176 644

livia.stulajterova@stupava.sk

referát životného prostredia

Ing. Malvína Tóthová

02 / 6020 0931

malvina.tothova@stupava.sk

referát odpadového hospodárstva  RNDr. Božena Orgoňová 02 / 6020 0925 bozena.orgonova@stupava.sk
ODDELENIE MAJETKOVO-PRÁVNE
vedúca oddelenia Mgr. Helga Csalavová 02 / 6020 0939 helga.csalavova@stupava.sk
referent Ing. Alexander Teleky
Daniela Komínková
02 / 6020 0926 alexander.teleky@stupava.sk
daniela.kominkova@stupava.sk
referent Renáta Mištinová 02 / 6020 0926 renata.mistinova@stupava.sk
ODDELENIE ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU
vedúca oddelenia   02 / 6020 0924  
referent Ing. Helena Šmeringaiová 02 / 6020 0928 helena.smeringaiova@stupava.sk
Natália Viktorínová 02 / 6020 0930 natalia.viktorinova@stupava.sk
Mgr. Barbora Soukupová 02/  6020 0929 barbora.soukupova@stupava.sk
Mgr. Lucia Pospišová 02 / 6020 0927 lucia.pospisova@stupava.sk
asistent Diana Jánošíková 02 / 6020 0930 diana.janosikova@stupava.sk
ODDELENIE KULTÚRY A MARKETINGU
vedúca oddelenia Martina Mitická 02 / 6020 0936 martina.miticka@stupava.sk
referent Milan Greguš 02 / 6020 0937 noviny@stupava.sk
milan.gregus@stupava.sk
ODDELENIE ÚDRŽBY MAJETKU

vedúci oddelenia

Ján Ventruba 02 / 6020 0916
0905 219 944
jan.ventruba@stupava.sk
referent Martin Rác 02 / 6020 0916 martin.rac@stupava.sk
referent Štefan Holúbek 0918 604 972 stefan.holubek@stupava.sk
MESTSKÁ KNIŽNICA RUDA MORICA
vedúci knižnice Mgr. František Brunner 0911 107 116 frantisek.brunner@stupava.sk
knihovníčka Beáta Tomkovičová 02 / 659 34 818 beata.tomkovicova@stupava.sk
knihovníčka Mgr. Michaela Víchová 02 / 659 34 818 michaela.vichova@stupava.sk
HLAVNÝ KONTROLÓR adresa: Kultúrny dom, Agátová ul. 16, Stupava
 

Mgr. Margita Hricová

02 / 6593 5096
0905 391 687

margita.hricova@stupava.sk
MESTSKÁ POLÍCIA STUPAVA
náčelník Milan Válek 0905 621 454 nacelnik@stupava.sk
stála služba   159
02 / 6593 4100
 
MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM

kultúrny referent

ekonóm

Monika Ivánková ml. 02 / 6020 0935 m.ivankova@stupava.sk
Milada Kamrlová 02 / 6020 0938 milada.kamrlova@stupava.sk