Navigácia

Obsah

Poslanci mestského zastupiteľstva v Stupave


VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Družstevná, Ferdiša Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Námestie Slovenského povstania, Malacká, Pažitná, Poľná, Ulica Slovenského národného povstania.

valach

Vladimír Valachovič
nezávislý poslanec
e-mail: vladimir.valachovic@stupava.sk
Tel.: –

Poslanec

MVDr. Róbert Kazarka
 SDKÚ - DS
e-mail: robert.kazarka@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 2

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Dubová, Duklianska, Jána Ondruša, Jedľová, Lesná, Liesková, Ľudmily Kraskovskej, Mateja Bela, Na Kopcoch, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Platanová, Pod vŕškom, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu.

Poslanec

Ing. Denisa Klačmanová
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,Demokratická únia Slovenska
e-mail: denisa.klacmanova@stupava.sk
Tel.: –

Poslanec

Milan Peschl
nezávislý poslanec
e-mail: milan.peschl@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 3

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č. d. 1 až 57 a 2 až 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Námestie M. R. Štefánika, Nám. Sv. Trojice, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabáreň.

Haulik

JUDr. Štefan Haulík
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: stefan.haulik@stupava.sk
Tel.: –

Poslanec

Anton Hrica
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: anton.hrica@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bezručova, Budovateľská, Janka Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Záhradná, Zemanská.

Poslanec

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH.
nezávislá poslankyňa
e-mail: stefania.moricova@stupava.sk
Tel.: –

Poslanec

Ing. Martin Smeja, PhD.
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: martin.smeja@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkrova.

Poslanec

František Lachkovič
nezávislý poslanec
e-mail: frantisek.lachkovic@stupava.sk
Tel.: –

Bugala

Ing. Ľubomír Bugala
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: lubomir.bugala@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 6

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Kosatcová, Krátka, Ľanová, Martina Benku, Malý háj, Marianská, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková.

Poslanec

Mgr. Peter Novisedlák
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: peter.novisedlak@stupava.sk
Tel.: –

poslanec

Ing. Marek Lacka
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: marek.lacka@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Hlavná č. d. 59 až 99, Hlavná č. d. 48 až 96, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná.

Poslanec

Ing. Michal Polakovič
nezávislý poslanec
e-mail: michal.polakovic@stupava.sk
Tel.: –

Poslanec

Ing. Rudolf Kalivoda
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
e-mail: rudolf.kalivoda@stupava.sk
Tel.: –


VOLEBNÝ OBVOD č. 8

Zoznam ulíc vo volebnom obvode:

Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matúškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská.

Poslanec

Mgr. Svetozár Prokeš
nezávislý poslanec
e-mail: svetozar.prokes@stupava.sk
Tel.: 0910 858 101

Poslanec

Mgr. Anton Gorbár
nezávislý poslanec
e-mail: anton.gorbar@stupava.sk
Tel.: –