Navigácia

Obsah

Civilná ochrana

Dokument so základnými informáciami, ktoré sú potrebné pri ochrane života, zdravia, majetku pri ohrození haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi si môžete prečítať alebo stiahnuť: 
Dokument pdf.
 

Termíny akustického preskúšania sirén v meste Stupava:
14.12.2018
Poznámka:
Sirény sa v určené dni ozvú vždy o 12.00 hod., a to dvojminútovým stálym tónom.

 Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0912, e-mail: jana.demeterova@stupava.sk

 

Referát KR a CO mesta Stupava

Tel.: 0917 760 244 e-mail: robert.bubnic@stupava.sk
 

co