Navigácia

Obsah

Civilná ochrana

Dokument so základnými informáciami, ktoré sú potrebné pri ochrane života, zdravia, majetku pri ohrození haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi si môžete prečítať alebo stiahnuť: 
Civilná ochrana, dokument vo formáte PDF
Civilná ochrana, dokument vo formáte DOC

Termíny akustického preskúšania sirén v meste Stupava:
máj 2018
Poznámka:
Sirény sa v určené dni ozvú vždy o 12.00 hod., a to dvojminútovým stálym tónom.

 Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: 02 / 6020 0912, e-mail: sekretariat@stupava.sk