Obsah

Späť

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 30.10.2019

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 30.10.2019 pdf.

Vyvesené: 7. 11. 2019

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť