Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 01.03.2017

Vyvesené: 19. 4. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť