Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 03.06.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 06.03.2020 pdf.

Zápisnica

Vyvesené: 17. 6. 2020

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť