Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 04.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 04.11.2020 pdf. (270.47 kB)

Zápisnica

Vyvesené: 11. 5. 2021

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť